blog | werkgroep caraïbische letteren

Onduidelijkheid omtrent ‘Surinaamse kokosolie no.1 ter wereld’

door Johannes Damodar Patak

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) heeft recent een bericht naar de media uitgestuurd waarin zij aangeeft, dat Surinaamse kokosolie uitgeroepen is tot de beste ter wereld. In het bericht verwijst NII naar een beurs die gehouden is in Duitsland waar deskundigen uit Amerika testen hebben uitgevoerd, daaruit zou gebleken zijn dat de kokosolie van Copcroco virgin oil te Coronie, de beste is. Waar de beurs is gehouden en om welke beurs het gaat, is niet bekend. De redactie slaagde er niet in een reactie van het bedrijf zelf te krijgen.

 

Het NII zegt in gesprek met De West, dat zij niet over de bronnen beschikken en de informatie van het bedrijf hebben verkregen. VHP-parlementariër Mahinder jogi, zegt desgevraagd dat indien het bericht van NII op waarheid berust, dat het een positieve en geweldige prestatie is, welke Suriname internationaal op de kaart heeft geplaatst. Hij zegt wel zijn twijfels te hebben over de berichtgeving, vooral omdat het niet duidelijk is wanneer de beurs is gehouden en door wie deze georganiseerd is.
Ook vraagt de volksvertegenwoordiger zich af met welke andere kokosolie de Surinaamse kokosolie vergeleken is, in welk lab de testen zijn uitgevoerd en volgens welke criteria, alvorens Suriname is uitgeroepen tot het land met de beste kokosolie ter wereld. Hij geeft aan dat berichtgevingen wel op de waarheid moeten berusten als deze met de samenleving worden gedeeld. Jogi benadrukt, dat het niet zo moet zijn dat men wil pronken, zonder dat zaken juist zijn. De parlementariër verwacht op zijn minst van een regeringsinformatiedienst dat er met een goede onderbouwing wordt gewerkt wanneer berichten worden uitgebracht. Echter zegt hij dat eenieder weet dat het NII berichten uitbrengt in het voordeel van de regering.
Jogi merkt op dat president Desiré Bouterse, niet lang terug een bezoek heeft gebracht aan het district Coronie. Hij sluit niet uit dat de president bezig is de Coronianen op te hemelen voor zijn politiek gewin. De volksvertegenwoordiger merkt op dat de president altijd praat over hoe geweldig Coronie is. Hij is van mening dat Bouterse de Coronianen koeien met gouden horens aan het beloven is.

[uit De West, 20 april 2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter