blog | werkgroep caraïbische letteren

Onderzoek wijst uit: de stad Amsterdam profiteerde eeuwenlang van slavernij

Amsterdam heeft als stad lang geprofiteerd van slavenhandel en slavenarbeid. Politieke elites hadden eeuwenlang zelf economische belangen in slavenhandelaren en -productie. Dat staat in de studie naar de Amsterdamse betrokkenheid bij het slavernijverleden, die burgemeester Femke Halsema dinsdagmiddag in ontvangst heeft genomen.

door Eric Braassem

Burgemeester Femke Halsema bij de 1 juli-viering/herdenking, Amsterdam Oosterpark, 1 juli 2020. Screenshot.

[…] De bevindingen van de studie, waaraan zo’n veertig historici hebben meegewerkt, zijn gebundeld in het boek De slavernij in Oost en West: Het Amsterdam-onderzoek. Volgens de historici bevat het boek “zelfs voor veel specialisten nieuw inzicht in de omvang en reikwijdte van het Amsterdamse slavernijverleden”.

Lees hier het hele artikel in Trouw, 29 september 2020

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter