blog | werkgroep caraïbische letteren

Onafhankelijkheidsplein is geschiedenis

door Edgar Mampier

Het is niet te geloven dat de verminking van het Onafhankelijkheidsplein inmiddels al drie weken aan de gang is en dat eerst nú protesten te horen zijn. Stephen Fokké, directeur van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, die er elke dag mee wordt geconfronteerd als hij naar en van zijn werk gaat, laat eerst nu van zich horen in de media. Alle parlementariërs worden er sindsdien mee geconfronteerd -waarschijnlijk zelfs gehinderd– als ze naar of van de DNA gaan, en eerst nu is er één parlemetariër – slechts één – opgestaan, Gajadien, die zich ernstig zorgen maakt over wat daar aan de hand is.

Bij mijn weten heeft De West op 7 januari als eerste melding gemaakt van het schandaal dat daar in gang is gezet, de dag erna gevolgd door Suriname Stemt. Sindsdien is er een voorlichtingsfilmpje van het ministerie van Openbare Werken op televisie vertoond, waarbij door middel van een animatie een zeer oppervlakkig beeld werd gegeven van hoe het er moet gaan uitzien, waarbij voornamelijk opviel dat het vlaggenplein het ‘centrepiece’ van deze hele exercitie is, kennelijk ontsproten aan het militaire brein van Bouterse en Abrahams om grote militaire parades mogelijk te maken. Korte tijd later was op de televisie te zien dat regeringsvoorlichter Limburg een wandeling langs het project maakte met een onderdirecteur van OW om ons te tonen hoe fraai het zal worden.

Nou, ik kan u zeggen, het ziet er niet uit! Alhoewel het niet zo werd gebracht, is het uitgangspunt waarschijnlijk geweest de versterking van de wal van de Surinamerivier van Torarica tot aan de Centrale Markt, die hier en daar ontoelaatbaar ver is afgekalfd. Die wordt met stenen verzwaard en voorzien van een borstwering over de hele lengte. De stenen trap is daarbij geofferd (met de stenen zouden ze nog iets gaan doen) en de marinetrap zal worden verlengd, omdat er anders geen schepen meer zouden kunnen aanmeren vanwege de aangeplempte walkant. Het budget voor dit project gaat ten koste van het gebudgetteerde bedrag voor de versterking van de wal aan de overzijde in Commewijne, echter zonder dat het afbreuk zou doen aan dat project, maar vraag me niet hoe dat kan.

Dat er eindelijk een halt wordt toegeroepen aan de afkalving is net zo prijzenswaardig als de toevoeging van vlaggenplein met alles er omheen afkeurenswaardig is. Geheel in stijl hebben Bouterse/Abrahams een Nederlands bureau als adviseur in de arm genomen, die met dit plan duidelijk heeft aangetoond geen enkel gevoel te hebben voor de meest bijzondere zowel als kwetsbare plek in Paramaribo. De vraag is ook waarom zo nodig eerst dat vlaggenplein moet worden aanglegd, het had in de rede gelegen als begonnen was met de versterking van de wal. Moet Chávez wellicht binnenkort ontvangen worden?

Gajadien en Fokké hebben – alhoewel te laat – groot gelijk hun hart vast te houden en ze kunnen hun kruistocht niet hoog genoeg opspelen. Gajadien heeft volledig gelijk het een verminking te noemen en Fokké kan niet snel genoeg deze verminking aanmelden bij de Unesco, in de hoop dat die onmiddellijk een schot voor de boeg afgeeft om tot Bouterse/Abrahams te laten doordringen dat Paramaribo wordt afgevoerd van de World Heritage-lijst als dit plan wordt doorgevoerd. Maar ik vrees dat het inderdaad te laat is en dat we het voortaan met foto’s moeten doen, het Onafhankelijkheidsplein is geschiedenis.

3 comments to “Onafhankelijkheidsplein is geschiedenis”

  • Ik hoor van Stephen Fokké http://www.rnw.nl/suriname/article/vlaggenparade-verminking-onafhankelijkheidsplein dat de Unesco binnenkort met een reactie komt Op zich natuurlijk geen slecht om die mooie binnenstad te verbeteren maar dan denk ik eerder aan het restaureren. En er zijn nog zoveel plekken in de binnenstad die vervallen zijn zoals Ston Oso of het perceel aan de Waterkant tegenover het Waaggebouw. Toplokaties die er belabberd uit zien. Opvallend is overigens wel dat er veel gebeurt en er daadkracht wordt getoond en geld wordt vrijgemaakt. Overleg de eigen waakhond is daarbij een voorwaarde.

  • Overleg komt niet voor in het woordenboek van Bouterse & Trawanten!

  • Wel, het is natuurlijk mooi als de binnenstad verfraaid wordt, maar het moet niet ten koste gaan van het erfgoed dat wij hebben. Suriname heeft geen tweede Paramaribo, dus op hetgene dat wij in de binnenstad hebben, moeten we heel trots en zuinig zijn. Waarom laat met het vuil in de binnenstad niet opruimenen en werkt men liever aan een goed en strak beleid om de binnenstad schoon te houden en te renoveren? Juist geeft men heel veel geld aan geweldige en onnodige zaken, dan juist bij het eenvoudige te beginnen. En ook wij Surinamers moeten leren ons eigen land netjes te houden en het erfgoed te koesteren!

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter