blog | werkgroep caraïbische letteren

Ocan: Overheid moet ophouden met stigmatiseren in publicaties

Het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (Ocan) heeft met het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) het Kabinet Rutte per brief opgeroepen in het vervolg anders te communiceren over criminaliteit en het land van herkomst.

politie / foto Aart G. Broek

stigmatiseren – synoniem: brandmerken / foto Aart G. Broek

Tal van overheidspublicaties waarin verdachtencijfers worden gepresenteerd, worden gerubriceerd naar herkomstlanden. Kinderen van wie…

Lees verder op de website Koninkrijksrelaties.nu, 8 april 2019.

on 08.04.2019 at 20:23
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter