blog | werkgroep caraïbische letteren

O Land van trotse mensen

door Karel Frielink

O Land van trotse mensen en mooie dromen,
Hoe heeft het toch zover kunnen komen?
Daar waar liefde en warmte behoren te stromen,
Lijken ons onze kansen te worden ontnomen.

Ontwaakt, ontwaakt, volk van dit mooie land,
Anders gaat alles van waarde verloren in de brand,
En blijft er niets meer over dan stenen en zand,
Alleen door samen sterk te zijn houden we stand!

Curaçao, 26 juni 2020

Ontleend aan Facebookpagina van Karel Frielink.

on 26.06.2020 at 13:38
Tags: / / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter