blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

NTU bekijkt Antilliaanse en Surinaams-Nederlandse woorden

Voor het eerst worden Antilliaans-Nederlandse woorden opgenomen in de nieuwe editie van het Groene Boekje – de officiële woordenlijst van de Nederlandse taal – die in 2015 verschijnt en daarnaast is een ruwe lijst voor op te nemen Surinaamse woorden gereed, waarvan de teller momenteel op 2577 staat, meldt Amigoe. Het is de bedoeling dat de helft van dit aantal overblijft bij de volgende schifting. In tegenstelling tot de vijfhonderd Surinaams-Nederlandse woorden die al in 2005 waren toegevoegd, zijn Antilliaans- Nederlandse woorden nooit eerder opgenomen.

 

 

prepaid_telephone_card_5srd_detail2

Een belkaart

Rik Schutz, projectleider Spelling bij de Nederlandse Taalunie, die twintig jaar werkzaam is bij uitgeverij Van Dale en inmiddels acht jaar bij de Taalunie, verduidelijkt dat nagegaan wordt of een woord uitsluitend voorkomt in het Antilliaans-Nederlands of het Surinaams-Nederlands. “We komen veel Spaans/Portugese en Indiaanse leenwoorden tegen, maar ook lokale namen voor bomen, vruchten, ingrediënten of religies.”

Een leuke categorie vindt Schutz de woorden die er Nederlands uitzien, maar niet in Nederland vóórkomen, zoals ‘belkaart’, of het typisch Surinaamse ‘uitlandig’ (in het buitenland verblijvend). Maar bij een in Suriname veel voorkomende woordcombinatie als ‘Decembermoorden’ komt een andere vraag op: hoort dit in een woordenlijst of encyclopedie? Opvallend zijn de ‘gewone’ Nederlandse woorden als coalitietop of accommoderen, die veel vaker in Suriname voorkomen dan in Nederland.

Volgens de huidige ruwe lijst van Surinaamse woorden heeft het woord ‘bus-houder’ een hoge frequentie. “Onze Surinaamse medewerkers bepalen of dat woord werkelijk kandidaat is voor de woordenlijst.” Een woord kan ook bij toeval een hoge frequentie hebben, omdat in een periode veel artikelen zijn verschenen met dat woord erin. In 2005 werd het besluit genomen om Surinaams- Nederlandse woorden als ‘bacove’, en ‘okseltruitje’ in het nieuwe Groene Boekje, de officiële Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie, op te nemen.

 

okseltruitje

Een okseltruitje

 

Eens in de tien jaar wordt het Groene Boekje geactualiseerd en voor het eerst werd Suriname er toen bij betrokken. De Taalunie bestaat uit Suriname, Nederland en Vlaanderen en bij de actualisering in 2005 werd voor het gemak de betekenis van de Surinaams-Nederlandse termen in de nieuwe versie van het Groene Boekje opgenomen. Enkele kandidaat – Antilliaans / – Nederlandse woorden voor opname zijn cel, makamba, sedula, loterijbaas, pastechi, kolebre, barbecuesnack, transitiekabinet, ezelopvang, carnavalsperiode, nummerverkoop, minimarket, oppashuis, baaidag en lionfish.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter