blog | werkgroep caraïbische letteren

‘Nog een verdwaald blad uit de biografie van Albert Helman’

door Cornelia Oosterling

In zijn artikel ‘Verdwaalde bladen uit de biografie van Albert Helman’ in het themanummer over de Caraïbische letteren van Nieuw Letterkundig Magazijn, schrijft Michiel van Kempen: ‘Hoe hadden Juul Roggeveen en Albert Helman elkaar leren kennen? […] We weten het niet.’

Inmiddels is er enig bronnenmateriaal boven water gekomen dat het mogelijk maakt een antwoord op deze vraag te geven. We weten het nu wèl.

Lees hier het volledige artikel ‘Nog een verdwaald blad uit de biografie van Albert Helman’ van Cornelia Oosterling.

Ontleend aan website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 25 januari 2020.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter