blog | werkgroep caraïbische letteren

Nog een boek over Ramayana

Vijf katha’s (verhalen) uit het Ramcarita Manas Ramayana van Tulsidas met spirituele boodschappen heet de nieuwste pennenvrucht over het epos Ramayana. Het boek is door Carmen Merhai-Soedamah geschreven en werd op 22 oktober gepresenteerd in Mata Gauri in Paramaribo. Merhai is ruim 20 jaar bezig met het bestuderen van de Ramayana.

Voor haar boek koos ze vijf belangrijke verhalen die van toepassing zijn op de huidige samenleving. “Ik heb naar eigen visie en denkwijze, in simpele bewoordingen, de Hindoes en niet-Hindoes geprobeerd een beeld te geven van de spirituele waarden en normen die in het Ramayana voorkomen”, schrijft ze in het voorwoord. Het eerste verhaal in het boek gaat over de glorie van Prayaga (bedevaartsplaats waar de rivieren Ganges, Yanuma en Saraswati samenvloeien) en de eigenschappen van God. Daarna wordt aandacht besteed aan het gesprek tussen Lakshmana en de koning van de Nishada-stam.

Het derde hoofdstuk gaat over de samenspraak tussen Shri Rama en Lakshmana in Pancavati. Het laatste verhaal handelt over de wijze lessen die Shri Rama aan zijn onderdanen gaf. Het boek van Merhai bestaat uit 131 pagina’s. Op het kaft staat een illustratie van Goswami Tulsidas, de schrijver van het Ramcarita Manas. Tulsidas begon in 1574 aan het epos en deed er twee jaren, zeven maanden en 26 dagen over. In 1577 was het werk klaar. Zijn Ramayana heeft zeven hoofdstukken die zijn opgebouwd uit 24.000 tweeregelige verzen. Het eerste hoofdstuk gaat over de jeugdjaren van Rama (Bala Kanda). Daarna volgen de gebeurtenissen in Ayodhya en Rama’s verbanning (Ayodhya Kanda). De Aranya Kanda handelt over de jaren in het bos en de ontvoering van Sita. In Kishkinda Kanda wordt verteld over de bondgenoot Sugriva. Het vijfde hoofdstuk (Sundara Kanda) vertelt over de wonderbaarlijke dam in zee en de Lanka Kanda gaat over de oorlog met Ravana. De Ramayana wordt afgesloten met de Uttara Kanda die gaat over het leven van Rama in Ayodhya. Merhai heeft niet uit elke hoofdstuk een verhaal gekozen, maar op basis van de bruikbare wijsheid en lessen een keuze gemaakt uit drie hoofdstukken. De teksten staan in het Hindi (devnagri schrift) en het Nederlands. De schrijfster maakt vaker gewag van populaire bhajans (religieuze liederen) om de boodschappen te verduidelijken. Het boek van Merhai ligt al in de boekhandel. Met de opbrengsten zal een sociaal project worden uitgevoerd.

[uit de Ware Tijd, 31/10/2011]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter