blog | werkgroep caraïbische letteren

Noersalim sluit internationale conferentie tevreden af

Elke samenleving is gebaseerd op het verleden. Welke verhalen we over het verleden willen vertellen en hoe we ze willen vertellen, hangt af van wie de verteller is. Onze gedeelde geschiedenis wordt gekenmerkt door slavernij en contractarbeid. Dit zei minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken bij de afsluiting van de vijfdaagse conferentie Legacy of Slavery and Indentured Labor, Linking the past with the future Deze conferentie is gehouden door de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

 

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. (Archieffoto)

De bewindsman merkte op dat aan deze conferentie meer dan 166 deelnemers uit verschillende delen van de wereld hebben deelgenomen. In 30 panels en tijdens twee rondetafeldiscussies is er veel van gedachten gewisseld over deze materie, en in sommige gevallen zijn er zelfs verhitte discussies geweest bij de verdieping van de onderwerpen. “En ik ben er erg trots op dat deze wetenschappelijke bijeenkomst plaatsvindt op Surinaamse bodem, de Anton de Kom Universiteit”, sprak de bewindsman. Sommige deelnemers konden om verschillende redenen niet fysiek aanwezig zijn, maar met behulp van de moderne communicatietechnologie, in dit geval een Skype-verbinding, werd de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan deze waardevolle conferentie.

Dieper begrip slavernij
Noersalim is ervan overtuigd dat de uitwisseling van gedachten en het proces van wetenschappelijke kruisbestuiving zal leiden tot een dieper begrip van de slavernij van de proefpersoon en van contractarbeid. Hij kijkt erg uit naar de bevindingen en publicaties. De minister sprak de hoop uit dat het wetenschappelijke advies van Vijaya Teelock, keynote speaker op de eerste avond van de conferentie, en anderen als leidraad kunnen dienen. Teelock is Associate Professor op de Faculteit Sociale Studies en Geesteswetenschappen van de Universiteit van Mauritius, is lid van de Department of History and Political Science en doet onder meer onderzoek in Historische Antropologie.

De minister bedankte allen die de conferentie tot een succes hebben helpen maken. Daartoe behoren onder anderen leden van het coördinatieteam, ambtenaren van het Nationaal Archief Suriname en de Anton de Kom Universiteit en de deelnemers. Hij kijkt ernaar uit de internationale gasten binnenkort weer te mogen verwelkomen en hoopt dat de resultaten van de beraadslagingen over het koppelen van het verleden aan de toekomst ten goede zullen komen aan de Surinaamse samenleving.

 

[van Starnieuws, 24 juni 2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter