blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Nigger

door Peter Breedveld

Blanken die zeuren dat ze zwarten geen ‘nigger’ mogen noemen, maar zwarten elkaar wél, vond ik altijd te dom zelfs voor de Ku Klux Klan. Maar de laatste tijd zie ik het ook bij mensen, wier intelligentie ik altijd hoog achtte, dus ik leg het nog een keer uit.

Nigger’ is oorspronkelijk een denigrerend scheldwoord van blanken voor zwarte slaven en hun nakomelingen. Het herinnert aan de tijd dat zwarten werden gezien en behandeld als lastdieren, het is een vernedering van de onderdrukte door de onderdrukker.

Voor zwarten is ‘nigger’ een geuzennaam geworden. Als zij elkaar ‘nigger’ noemen, is het een sarcastische verwijzing naar de tijd dat zwarten in blanke ogen niet meer waren dan lastdieren. Het is nogal misplaatst om daar als nazaat van de slavenhouders aan mee te doen. Je gaat toch ook niet grappig lopen doen over de Jood Süss? Bovendien kan een zwarte, die door een andere zwarte ‘nigger’ wordt genoemd, riposteren met hetzelfde scheldwoord.

Nu zijn er ongetwijfeld blanken die zeggen dat een zwarte, die door een blanke voor ‘nigger’ wordt uitgescholden, kan terugslaan met ‘cracker’, of ‘honkey’: ‘bleekscheet’. Maar die woorden hebben niet dezelfde historische beladenheid als ‘nigger’.

Zwarten vormen nog steeds de meest onderdrukte bevolkingsgroep, op vrouwen na. Wie zegt dat dit niet waar is, vindt dat het zwarte bevolkingsdeel zijn achtergestelde positie aan zichzelf te danken heeft: lui, wentelend in het slachtofferschap, misschien zelfs wel behept met een genetisch bepaald, lager IQ. Dat is ondubbelzinnig racistisch en getuigt van weinig historisch besef.

Blanken zijn nog altijd de onbetwiste heersers, de onderdrukkers. Het zijn steeds weer gekleurde volkeren die door de blanke Verenigde Staten worden aangevallen en bezet. In het bezettende leger zitten nogal wat zwarten en andere etnische minderheden. Die sneuvelen in dienst van de blanke hegemonie. Studeren en op de beursvloer de wereldeconomie naar d’r grootje werken, is vooral een blanke aangelegenheid.

De 23-jarige historicus Rutger Bregman is een vertegenwoordiger van de heersende klasse: blank, man, hetero, en bovendien lid van een stroming die net zo bespottelijk als aanmatigend is, namelijk die der blanke, heteroseksuele mannen die serieus menen te worden achtergesteld ten voordele van vrouwen, homo’s, etnische minderheden en ‘uitkeringstrekkers’. De GeenStijl-mannen, zogezegd.

Die zitten in een uiterst beklagenswaardige positie, want de privileges, die blanke, heteroseksuele mannen zo’n drieduizend jaar hebben genoten, worden tegenwoordig niet meer door iedereen als vanzelfsprekend gezien, en nu mogen ze ook al geen ‘niggabitch’ meer zeggen tegen een zwarte vrouw!

In de Volkskrant meent Bregman keihard in verzet te moeten gaan tegen dit Grote Onrecht, met een kennelijk grappig bedoeld stuk waarin zwarten nog eens extra nadrukkelijk worden uitgescholden voor ‘nigger’ en ‘niggabitch’, waarin iemand (maar wie, is me niet duidelijk, want echt lekker schrijft Bregman niet) voor ‘pinda’ wordt uitgemaakt, waarin Bregman stelt dat racisme niet bestaat en dat er dus ook maar niet over moet worden gezeurd over hoe we ‘onze bruine medemens’ moeten noemen (wat dacht je van zijn of haar voornaam, botte eikel?), en waarin hij – hohoho! – ‘vrouwen, migranten en gangster-rappers-in-opleiding’ aanduidt als ‘de kansarmen van onze samenleving’.

Dat vrouwen ‘kansarm’ zouden zijn, pikte onze eigenste Jacqueline Makbouli niet. Ze schreef er een pittig antwoord op, die werd doorgeplaatst op uw favoriete fundamentalistisch-hedonistische webmagazine. De reacties op haar stuk zijn op Frontaal Naakt vrij beschaafd, ik mag wel zeggen dankzij het snoeiharde en zeer arbeidsintensieve moderatiebeleid van Uw Hoofdredacteur, en vooral ook zijn beeldschone, charmante, hyperintelligente en multigetalenteerde geliefde.

Maar op haar eigen webstek liet Makbouli duizend bloemen bloeien en dat was weer zeer leerzaam. Om te beginnen omdat Makbouli het nadrukkelijk had over Bregmans seksisme, en veel reageerders in haar betoog klaarblijkelijk een stuk over racisme meenden te hebben gelezen. Ik durf te wedden dat ze niet reageerden op de inhoud van Makbouli’s stuk, maar op haar exotische naam (dat overkomt de half-Marokkaanse Makbouli wel vaker). Vandaar dat ze door reageerders werd aangesproken als ‘kleurling’ en ‘allochtoon’ en dat er reacties staan als ‘Als aids een kleur had was het negerbruin’.

Jawel, neem de blanke heteroman zijn favoriete speeltjes af en alles is geoorloofd. Dan gaat-ie schuimbekken dat AIDS ‘negerbruin’ is.

Ik heb de afgelopen twee maanden een aantal stukken geschreven over het welig tierende racisme in Nederland, onder andere met betrekking tot het racisme van Zwarte Piet. Veel, erg veel blanke mannen reageerden daarop met de mededeling dat geen van de zwarte mensen, die zíj kenden, er een probleem mee had. Ook bij de niggabitch-discussie werd dit argument vaak te berde gebracht.

Welnu, dan breng ik deze drogargumentatie ook maar in stelling: de zwarte (ik spreek zelf liever van ‘bruine’, maar ‘zwarte’ lijkt de gangbare term te zijn) mensen die ík gesproken heb (waaronder een innige jeugdvriendin), nemen wel degelijk aanstoot aan Zwarte Piet en van dat ‘niggabitch’ krijgen ze het helemaal te kwaad. Ook kreeg ik via Twitter en Facebook veel steunbetuigingen en bedankjes van zwarte mensen.

Eén van hen, eveneens een dierbare vriendin, een prachtige zwarte vrouw, leerde een harde les toen ze zich op Twitter in de discussie mengde. In no time kreeg ze het blanke GeenStijl-gajes op haar nek, waaronder PowNed-secretaris Jan Bennink en de journalist Arnoud Veilbrief. Die laatste gooide voor straf wat informatie over het persoonlijke leven van mijn vriendin op het Internet.

Vinden de blanke mannen het gek dat de zwarten in hun omgeving geen kritiek durven te hebben? Je wordt als uitgesproken zwarte meteen aan de schandpaal genageld, vernederd door onze kwaliteitskranten en gebrandmerkt als oorzaak van de ziekte AIDS. Je moet wel heel sterk in je schoenen staan om stand te houden tegen zo’n lawine van verbaal geweld en intimidatie.

Overigens vindt Peter Breedveld dat mensen, die andersdenkenden intimideren en bedreigen, geen democratieprijs horen te krijgen.

[van Frontaal Naakt, 7-1-2012]

on 15.01.2012 at 8:48
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter