blog | werkgroep caraïbische letteren

Nieuws van de Stichting Surinaamse Genealogie

Graag wil de Stichting voor Surinaamse Genealogie u op de hoogte brengen van enkele plannen voor
2016, waarin uiteraard ook aandacht voor onze jaarlijkse Konmakandra. Zo zijn wij blij u te kunnen uitnodigen voor een Begeleidingsdag die we organiseren samen met het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) en het Nationaal Archief (NA), beiden in Den Haag. Verder is er dit jaar een Famillement, een evenement voor genealogie in Utrecht, waar ook de SSG acte de presence zal geven. We gaan in dit bericht ook in op herhaalde verzoeken om opnieuw een Familieregister te aan te bieden, en tenslotte vragen we uw aandacht voor een vitaal onderdeel van de Stichting: de jaarlijkse donatie.

10446517_1140173355993685_9096758293747227774_n

Een historische foto van kinderen bij hun huis in Suriname

Dit jaar, 2016, is het 15 jaar geleden dat Ruud Braams, Peter Kroesen en Jean Jacques Vrij naar de notaris stapten om de Stichting voor Surinaamse Genealogie op te richten. In die 15 jaar is er veel gebeurd en hebben veel donateurs de Stichting uitgebouwd tot een genealogie-club die kan bogen op een stevige reputatie en op actieve steun van veel donateurs. We ontvangen ook nog elke maand aanmeldingen van nieuwe donateurs. In 2013 had de SSG 381 donateurs; inmiddels is dit verder doorgegroeid naar 493 donateurs. Om het derde lustrum luister bij te zetten, om vriendschappen te vernieuwen en om nieuwe donateurs te verwelkomen, hopen wij u op zaterdag 22 oktober te mogen verwelkomen in Den Haag, in de bekende Christus Triumfatorkerk. We hebben samen met enkele donateurs een lustrumwerkgroep in het leven geroepen die het Bestuur helpt om een programma voor te bereiden, dat recht doet aan dit derde lustrum. U zult op die dag ook een tentoonstelling kunnen bewonderen waar u hoogtepunten ziet van Konmakandra’s en andere evenementen die in de afgelopen 15 jaar door donateurs, bestuur en vrienden zijn georganiseerd. In verband met de uitgebreide voorbereiding van deze speciale “Lustrum Konmakandra” en gezien andere evenementen waar wij als Bestuur aan werken, zullen wij dit jaar één Konmakandra organiseren.

Steenbakkerijstraat richting Domineestraat

De Steenbakkerijstraat richting Domineestraat in hartje Paramaribo

Zoals gebruikelijk, ontvangt u ook dit jaar weer twee afleveringen van het tijdschrift Wi Rutu. Een nummer komt uit in juli en een tweede nummer zal in december uitkomen. In juli zullen wij in Wi Rutu nadere details aankondigen van het programma van de Konmakandra in oktober. In december hopen wij ook een speciale Wi Rutu te wijden aan het derde lustrum.
Een van de doelstellingen van de SSG is het ondersteunen van donateurs bij genealogisch onderzoek. Op dinsdag 17 mei 2016 zullen wij in Den Haag een begeleidingsmiddag en -avond organiseren, samen met het Centraal Bureau voor Genealogie en het Nationaal Archief. Wij beginnen om 13:00 uur met het middagprogramma en om 18:00 uur met het avondprogramma. Het Nationaal Archief is elke dinsdag geopend is tot 21:00 uur. Wij kunnen u dus die dag zowel in de middag en in de avond helpen met uw onderzoek. Heeft u geen concrete onderzoeksvragen, maar wilt u graag weten hoe en waar u het beste kunt zoeken in de bestanden van de beide genoemde organisaties, dan is deze dag ook voor u. Medewerkers van het Nationaal Archief zullen ons die dag bijpraten over het programma dat voorziet in de teruggave van archieven aan Suriname. Wat is al teruggegeven, wat wordt nog teruggegeven en hoe kunnen we toch nog steeds de betreffende archieven raadplegen? Ook komen de Volkstellingen van 1921 en 1950 aan de orde, en de mate waarin deze bestanden al geïndexeerd en gedigitaliseerd zijn, hoe u het slimste kunt zoeken in deze bestanden, en wat u nu al van huis uit kunt doorzoeken. Van het CBG krijgen wij die dag ondersteuning in de vorm van het gebruik van een ruime zaal waar wij u een gericht programma kunnen aanbieden. Medewerkers van het CBG zullen ook beschikbaar zijn voor specifieke vragen en uiteraard zorgen wij ervoor dat 5 of meer ervaren onderzoekers en donateurs van de Stichting
aanwezig zullen zijn om u met specifieke problemen te helpen.

Moengo bauxietkantoor

Het bauxietkantoor in Moengo, district Marowijne

Heeft u belangstelling? Geeft u zich dan snel op via Kimberly Emanuels (info@stisurgen.nl). U kunt aangeven of u in de middag aanwezig bent, in de avond, of dat u beide dagdelen wilt bijwonen. U kunt nu ook al specifieke vragen opgeven. Wij hebben ruimte voor 30 personen op die dag, dus meldt u zich snel aan! Wie het eerste komt, die het eerst maalt! Na uw aanmelding zullen wij de specifieke vragen nog met u doornemen, zodat we er zeker van zijn dat de benodigde archieven op 17 mei ook voor u ter
inzage aanwezig zijn. Wilt u alstublieft ook opgeven of u al geregistreerd staat bij het Nationaal Archief?
Op donderdag 2 juni 2016 organiseren het CBG en de Stad Utrecht het Famillement 2016. Deze tweejaarlijkse bijeenkomst is het grootste evenement in Nederland op het gebied van familiegeschiedenis. Op het programma staan onder meer lezingen, workshops, interviews, een
boekenprogramma en er is een informatiemarkt. Het Famillement vindt plaats in en bij Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat. De komende maanden kunt u meer details vinden op www.famillement.nl. De SSG zal aanwezig zijn met een eigen stand waar voorlichting wordt gegeven
over Surinaamse genealogie, en waar boeken omtrent Surinaamse genealogie te koop zijn. Verder zijn we op zoek naar materiaal dat de banden tussen Suriname en de stad Utrecht illustreert. Speelt Utrecht een speciale rol in uw familiegeschiedenis? Heeft u misschien informatie over, of banden met, bijvoorbeeld het dorp Post Utrecht, aan de Nickerierivier in Suriname? Laat het ons weten en we geven er aandacht aan in onze stand. Wilt u liever direct vertellen over uw eigen onderzoek en  familiegeschiedenis? Geen probleem. U kunt zich opgeven voor een GenTalk, waarin U in 10-15 minuten uw stamboomonderzoek kunt toelichten voor een groot publiek. Beamer en geluidsinstallatie zijn aanwezig. U kunt zich aanmelden tot 17 april. Aanmeldingen worden ook beoordeeld op diversiteit van de onderwerpen. (famillement.blogspot.nl).

 

wisselbrief3

Een oude wisselbrief

Van enkele donateurs horen wij dat het toch wel handig was om een ‘geel boekje’ ergens naast de telefoon, TV of de PC te hebben om snel de gegevens te vinden van collega-donateurs die bijvoorbeeld met eenzelfde onderwerp als u bezig zijn. Met ingang van vorig jaar zijn wij gestopt met het Familieregister, gezien de kosten en de privacywetgeving. Wat we nu overwegen is om een eenvoudig Familieregister in digitale vorm in het beschermde gedeelte van onze website op te nemen. Donateurs, maar alleen donateurs, kunnen dit dan in de vorm van een pdf-document inzien of uitprinten. Wij hopen dit vóór 1 juni te kunnen realiseren en wij laten u weten wanneer het document beschikbaar is. Heeft u hieromtrent nog suggesties, of wilt u eraan meewerken? Laat ons het weten en meldt u aan! Veel mensen kunnen meer.
Tenslotte, en zoals boven al aangegeven, roepen wij u via deze Nieuwsflits vriendelijk maar dringend op om uw donatie voor 2016 op korte termijn te voldoen, indien u dat nog niet heeft gedaan. Wij geven nog steeds een behoorlijk bedrag uit aan het versturen van herinneringen en wij doen dat liever niet. Help ons, en stort uw donatie (tenminste €25 in Nederland, €15 Suriname en €32 voor donateurs in andere landen) in ieder geval vóór 1 mei 2016 op de rekening (IBAN:) NL36 RABO 0334 9963 76 (voor het buitenland, BIC: RABONL2U) ten name van de Stichting voor Surinaamse Genealogie, te Almere.
Dank bij voorbaat als u ons helpt met suggesties omtrent Konmakandra, Famillement of Familieregister, of andere zaken, en we zien u graag weer op 17 mei, 2 juni en 22 oktober.
Met vriendelijke groet. Het Bestuur, Stichting voor Surinaamse Genealogie.
P.S. Vergeet u niet zich aan te melden voor de begeleidingsmiddag en -avond op 17 mei!!

on 30.03.2016 at 16:09
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter