blog | werkgroep caraïbische letteren

Nieuwe vertaling Stedmans Reize naar Surinamen

Dagboek van John Gabriël Stedman uit 1772-1777

Op 29 mei 2014 verscheen bij uitgeverij Walburg Pers te Zutphen Reize naar Surinamen. Dagboek van John Gabriël Stedman uit 1772-1777 in een moderne vertaling van Michaël Ietswaart. In dit boek beschrijft Stedman zijn lotgevallen in Suriname. Hij hield een dagboek bij en maakte prachtige tekeningen en aquarellen van planten, dieren en mensen die hij daar aantrof. Het werk van Stedman geeeft niet alleen een goede kijk op de strijd tegen weggelopen slaven, maar levert daarnaast een zeer boeiend beeld op van Suriname aan het einde van de achttiende eeuw.

Stedman24_FamilyOfNegroSlaves

Stedman – Negerfamilie

In 1772 nam John Gabriël Stedman, zoon van een Schotse vader en een Nederlandse moeder, dienst als huurling in een expeditieleger dat onder bevel stond van de Zwitserse kolonel Fourgeoud. Dit huurlingenleger werd door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden naar Suriname gestuurd om een opstand onder weggelopen negerslaven te onderdrukken en het voortbestaan van het Nederlands gezag in de kolonie te verzekeren. Gedurende zijn verblijf in de Nederlandse kolonie, van 1772 tot 1777, hield Stedman een dagboek bij van zijn leven in Suriname. Op basis van dit dagboek verscheen in 1796 in Engeland een boek van zijn hand dat van grote invloed zou zijn op de discussie over de afschaffing van de slavernij. Nu pas werd de wrede behandeling van de slaven in Suriname echt duidelijk. Het boek droeg er toe bij dat men in Europa anders over slavernij ging denken. Naast ‘de strijd’ tegen de weggelopen slaven geeft het boek ook een interessante inkijk in het alledaagse Surinaamse leven in de tijd van Stedman. De beschrijving van zijn relatie met de slavin Joanna, bij wie hij een zoon verwekt, boeit van begin tot eind. Al met al laat het boek een onthullend beeld zien van Suriname en de daar heersende slavernij aan het eind van de 18e eeuw. Met deze verkorte versie in een moderne vertaling komt een van de boeiendste verslagen uit eerste hand over het Nederlands koloniaal verleden weer tot leven.

 

1762_DTP_Plano_Omslag_Reize_naar_Surinamen_150x230(FC).indd

Michaël Ietswaart (1964) studeerde notarieel- en Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Via Curaçao kwam hij in 1992 voor het eerst in Suriname waar hij, verdeeld over diverse periodes, vier jaar woonde. Vanuit Suriname bereisde hij grote delen van Zuid- Amerika. Als liefhebber van historische verhalen met een avontuurlijke inslag besloot hij een van de mooiste werken op dat gebied nieuw leven in te blazen.

Moderne vertaling door Michaël Ietswaart, Reize naar Surinamen. Dagboek van John Gabriël Stedman uit 1772-1777,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.969.4, prijs € 24,95 – 304 pagina’s.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter