blog | werkgroep caraïbische letteren

Nieuwe cursus Srananistiek

De Hogeschool van Amsterdam start begin 2011 met een nieuwe cursus Srananistiek, gegeven door specialisten in het veld.

Wat kan Sranan(tongo) spreken en schrijven voor jou betekenen? Heel veel, en al helemaal in Suriname. Als je met Surinamers in het Sranan spreekt, schep je al gauw een prettige en vertrouwelijke sfeer. Wat betekent het Sranan voor eerste, tweede of derde generatie Surinamers in Nederland? In Suriname is het voor vrijwel iedereen de omgangstaal in winkels, op de markt en op straat. Het Sranan geeft heel direct toegang tot de alledaagse leefwereld van Surinamers. In die taal brengen ze bij uitstek hun onderlinge verbondenheid en solidariteit tot uiting. In Nederland is het de taal waarin Surinamers communiceren. Woorden als duku (geld), oso (huis) en mati (vriend) zijn van deze taal afkomstig. Ook de taal die de jongeren met elkaar spreken is doorspekt met Sranan woorden.

Wanneer je met een Surinaamse collega of medewerker in het Sranan(tongo) kunt spreken, dan spreekt dat hen allicht erg aan. Maar er is veel meer: je bent dan in staat om op een indringende wijze contact met hen te krijgen, zeker als je niet alleen hun taal spreekt in de enge betekenis van het woord, maar vooral wanneer je je ook nog verdiept hebt in de geschiedenis, de godsdiensten, de economie, cultuur, gewoonten, emoties en humor. Dat alles is nu net het doel van deze minor.

Onderwerpen:
Economie Suriname: je wordt geïnformeerd over de positie van Suriname in regionale en mondiale handelsrelaties en belangrijke recente economische ontwikkelingen in Suriname, waarbij ook nieuwe samenwerkingsmogelijkheden met Nederland zoals outsourcing en toerisme belicht worden. De rollen van de Economische blokken als EU, CARICOM en de rol van de Wereldbank en de Inter-American Development Bank worden verder behandeld.
Taalvaardigheid/Taalkunde: je leert vlot mondeling en schriftelijk in Sranan(tongo) communiceren en welke positie het inneemt tussen andere talen in Suriname. Je leert de belangrijkste verschillen tussen Nederlands en Sranan(tongo).
Letterkunde: je maakt kennis met de Surinaamse letterkunde, bijvoorbeeld met schrijvers als Trefossa en Dobru, die een opmerkelijke voortrekkersrol hebben vervuld in de sociale, economische en literaire geschiedenis van Suriname.
Geschiedenis en maatschappelijke oriëntatie: je krijgt les in de Surinaamse geschiedenis, waaronder de migratie naar en vanuit Suriname. En je maakt onder andere kennis met de godsdiensten van Surinamers, de eet- en feestcultuur en ook de muziek.
Interculturele sensitiviteit en onderzoeksvaardigheden
In dit onderdeel ontwikkel je de competenties interculturele sensitiviteit en onderzoeksvaardigheden. Interculturele sensitiviteit: je bent je bewust van je eigen cultuur en andere culturen in Suriname en Nederland. Je weet hoe je adequaat moet handelen en communiceren binnen andere culturen.
Onderzoeksvaardigheden: je kunt onderzoeken, analyseren, een oordeel vormen en dit vervolgens op professionele wijze toepassen
Werkvormen: Hoor-, werkcolleges en excursies in Nederland en Suriname.

Contactgegevens:
g.blanker@hva.nl

srananistiek.hyves.nl

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter