blog | werkgroep caraïbische letteren

Nieuwe boek Rihana Jamaludin is gratis

Nederland is al geruime tijd een multiculturele samenleving. In boeken voor de jeugd is daar echter weinig van te merken. Waarom blijven uitgevers van jeugdboeken op dit gebied achterlopen? Rihana Jamaludin, schrijfster van de historische roman De Zwarte Lord, schreef een roman voor jongeren, Luchtdanser, die zich afspeelt in de Amsterdamse subculturen van freerunning, urban climbing en urban exploring. Een boek dat spannend is en waarbij je kunt wegdromen, multiculti zonder dat het meteen over loverboys moet gaan.


Luchtdanser moet voor alle jongeren herkenbaar zijn. Amsterdam met zijn gemêleerde bevolking, is de ideale locatie voor het verhaal. Voor lezers vanaf 14 jaar.

Nieuwe literatuur
Voor het schrijven van Luchtdanser raakte Jamaludin geïnspireerd door de woorden van René Romer (directeur TransCity) die in de Volkskrant (22-1-´15) stelde: ´…de hoogste tijd dat we in de meest brede zin gaan bouwen aan een samenleving waarin mensen zich wél herkennen, waarin ze wél erkenning vinden voor wie ze zijn en waar ze vandaan komen, en waarmee ze zich wél kunnen identificeren.`
Eerder had columniste Harriët Duurvoort ook al opgemerkt dat allochtone jongeren meer geïnteresseerd in literatuur zouden zijn als er meer literatuur was die over hun ervaring en achtergrond zou gaan.
Ook schrijfster Shantie Singh van de Kleurrijke Top 100, sprak recentelijk de hoop uit ´Dat diversiteit veel meer vanzelfsprekend zal zijn.`


Lezer aan zet

Maar wat moet er eerst zijn: de kip of het ei? Moeten jongeren eerst geïnteresseerd zijn voor er boeken kunnen komen? Of moet er een boek zijn dat hun interesse wekt? Uitgevers beginnen er maar niet aan, onbekend met de doelgroep en huiverig voor een financieel fiasco.
Om de vicieuze cirkel te doorbreken heeft Rihana Jamaludin besloten haar nieuwe boek Luchtdanser gratis ter beschikking te stellen. Het e-book is vrij te downloaden op haar website www.rihanajamaludin.com
De lezer is nu aan zet; heeft Nederland meer jeugdboeken nodig die zich afspelen in de kleurrijke samenleving die Nederland is geworden? Is de Nederlandse jeugd, allochtoon én autochtoon, geïnteresseerd in een meer actuele insteek? Lees en oordeel.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter