blog | werkgroep caraïbische letteren

Nieuw nummer van Indies tijdschrift

Komende week gaat de nieuwe aflevering van het Indies tijdschrift naar de drukker, het eerste nummer na het proef )-nummer. De uitgevers hopen het eind van de week bij de abonnees te hebben en als Postnl het niet al te druk heeft, zou het tijdschrift vóór 1 mei in de bus moeten liggen.

In verband met het coronavirus, schrijven de uitgevers aan de abonnees:

Wij wilden u als abonnee even informeren over het volgende: vanwege de coronacrisis hebben wij moeten besluiten ook dit nummer gratis te gaan verspreiden. De opzet was aanvankelijk om het te koop aan te bieden in de (web)boekhandel en het op grote schaal te verspreiden bij aanschaf van een toegangsbewijs voor de Tong Tong Fair, Museum Bronbeek en nog enkele evenementen en locaties. Helaas is de Tong Tong Fair voorlopig afgelast en is het landgoed Bronbeek vooralsnog gesloten. Omdat wij nog een flink aantal abonnees nodig hebben om volgend jaar – met veel minder subsidie – weer een complete jaargang te kunnen maken, is het belangrijk zo veel mogelijk mensen te bereiken.


Het is natuurlijk vervelend dat u, die het volle pond heeft betaald, nu niet het voordeel heeft van de ‘gratis’ porto, maar juist meer betaalt dan de rest. Om u enigszins tegemoet te komen, krijgt u twee exemplaren toegestuurd, dan kunt u er een cadeau geven. Het tijdschrift is overigens een fractie kleiner dan het nulnummer, juist vanwege die porto: het weegt nu nog geen 100 gram, wat aanzienlijk scheelt in de verzendkosten. Een test wijst uit dat het nog steeds goed leesbaar is.

Mocht u nog mensen kennen die wellicht belangstelling hebben om ons tijdschrift te lezen, of zelf nieuwsgierig zijn: op de website www.indiestijdschrift.nl staat al een inkijkje in de inhoud van het nieuwe nummer. Het nulnummer is er nu integraal te downloaden – op papier is het alleen nog voor nieuwe abonnees beschikbaar.

Wij hopen van harte dat u het goed maakt in deze vreemde tijden, en dat u plezier zult beleven aan het nieuwe Indies tijdschrift!

Met hartelijke groet,
Esther Wils & Herman Keppy


Het nulnummer van eind oktober 2019 kunt u hier integraal downloaden; het bevat de volgende inhoud:

2    Inhoudsopgave, medewerkers en colofon
3    Redactioneel
4    Molukse zaken Donald Poetiray, Engelandvaarder, KL-officier en luitenant-kolonel bij de TNI, door Herman Keppy
6    Anders Indisch Erich, Indo-Europeaan tegen wil en dank, door Carl Haarnack
7    Anders Indisch Mijn ongekende Peranakan-geschiedenis, door Mei Li Vos
   Atjeh Toean Stammeshaus, hoeder van Atjehs erfgoed, interview met John Klein Nagelvoort door  Anton Stolwijk
11   Antillen Hoe Sint-Eustatius rees naar het wereldtoneel en weer verdween, door Michiel van Kempen  
12   Suriname De Hindostaanse stadsmiddenstand, door Michiel van Kempen / Bruid & bruidegom, door Esther Wils
13   Curaçao en Suriname Curaçao 1945/1963 & De Grote Suriname-tentoonstelling, door Esther Wils
14   Zuid-Afrika In Welkom Today domineert het beeld van de nadagen van apartheid, door Siegfried Huigen  
15   Afrika Gom; Omgekeerde afhankelijkheid, door Dorrit van Dalen  
16   Wereldwijd De Nederlandse wereldgeschiedenis, door Boudewijn Walraven
18   Wereldwijd (Neo)kolonialisme, kapitalisme en de plundering van de natuur, door Steven van Schuppen
19   Wereldwijd Amerika is de baas, door Frans Verhagen
20   Literatuur Twee Britten, twee buitenstaanders, door Anneke Brassinga / Koloniale kitsch, door Esther Wils
22   Literatuur Ondernemende vrouwen, door Esther Wils / Springers stille trom, interview met Veronika Kusumaryati door Anton Stolwijk
24   Dekolonisatie Een ervaringsdeskundige veldprediker, door Jonathan Verwey
25   Van de instellingen Appels en peren? De meerwaarde van het vergelijken van dekolonisatieoorlogen, door Bart Luttikhuis en Thijs Brocades Zaalberg  
27   Van de instellingen Het lange koloniale zwijgen, door Matthijs Kuipers
28   Wetenschapsgeschiedenis Vier cruciale biologen, door Ad Maas / Dokter Djawa, door Esther Wils en Herman Keppy
29   Wetenschapsgeschiedenis Op de deining van de wetenschap, door Herman Keppy
30   Kunst In de ban van Bali, door Esther Wils
31   Op komst Indies tijdschrift 2020 #1, Inhalen & Internet

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter