blog | werkgroep caraïbische letteren

Nieuw magazine Wonderkamer

De wetenschapsgeschiedenis groeit en bloeit, en was nog nooit zo veelkleurig en vitaal. Gewina, het Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps – en Universiteitsgeschiedenis, presenteert vanaf nu twee keer per jaar het magazine Wonderkamer: magazine voor wetenschapsgeschiedenis, om een algemeen geïnteresseerd lezerspubliek hiervan deelgenoot te maken.

Op vrijdag 12 juni heeft de markante historicus Maarten van Rossem tijdens een aflevering van de webinar-serie Gewina gaat viraal! het eerste exemplaar in ontvangst genomen.

De artikelen in Wonderkamer leren ons iets over de actuele wereld. Het blad beslaat wetenschapsgeschiedenis in de meest brede zin, en omvat ook techniek-, universiteits-  en medische geschiedenis, en de geschiedenis van de geesteswetenschappen.


Het eerste, dubbeldikke nummer is een special, gewijd aan wetenschap in de voormalige koloniën, met artikelen over onder meer koloniale psychiatrie in Indonesië en observatoria in Nederlandse koloniën. Gastredacteur Fenneke Sysling (Universiteit Leiden) verzorgt een speciaal katern met twintig verhalen over planten, dieren en gesteenten uit diverse museumcollecties: een potje as van de Krakatau-vulkaan, opgezette komodovaranen in het Missiemuseum Steyl en vlinders afkomstig uit strafkamp Boven-Digoel in Nieuw Guinea. Deze objecten blijken vaak een verborgen, maar intrigerende koloniale geschiedenis te hebben. Eén van deze stukken is van de hand van journalist en schrijver Frank Westerman.

Wonderkamer wordt gemaakt in samenwerking met het Descartes Centre van de Universiteit Utrecht, Rijksmuseum Boerhaave, de Stichting Pieter Zeeman-Fonds en de Thijssen-Schoute Stichting. Wonderkamer wordt uitgegeven door Virtumedia, en is te bestellen via de website van Gewina.

Dit bericht is ontleend aan de website van de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis, 15 juni 2020; voor een interview met Ad Maas, de hoofdredacteur, zie de Volkskrant, 15 juni 2020.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter