blog | werkgroep caraïbische letteren

Nieuw Curaçaos leerboek over slavernij in de maak

Op 1 juli 2013 moet een nieuw geschiedenisboek voor Curaçao af zijn. Het leerboek behelst de geschiedenis van de slavernij en de cultuur op Curaçao. Op dit moment werkt een werkgroep aan het boek, zodat het voor de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij af is.

Het leerboek zal in de laatste klas van de basisscholen en in de eerste twee klassen van de middelbare scholen worden gebruikt. Daarom heeft een eerste pilotgroep van 15 leraren het boek doorgenomen. Aan de hand van die bevindingen is het boek aangepast. Een tweede pilotgroep van dertig leraren heeft een voorlopige versie van het boek nu in handen.

Samenwerking met Suriname
Jeanne Henriquez van Museo Tula heeft op de driedaagse conferentie over ‘Collectieve identiteit als basis voor een duurzame ontwikkeling’ contact gehad met de Surinaamse onderzoeker en schrijver Sandew Hira. Gekeken wordt nu of ook Suriname een bijdrage kan leveren aan het 300 pagina’s tellende boek. Hira is bereid zijn netwerk in te zetten (o.m. Gert Oostindie, Alex van Stipriaan, Peter Meel). Ook zou professor Stephen Small, die aan de Universiteit van Amsterdam is benoemd tot bijzonder hoogleraar Nederlands slavernijverleden en erfenis, wellicht een bijdrage kunnen leveren, hoopt Henriquez.

Subsidie
Voor een mogelijke samenwerking met Hira is geld nodig. Daarom wil de werkgroep binnen twee weken met minister Lionel Jansen van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport rond de tafel gaan zitten om het boek te bespreken. Het leerboek in de huidige vorm wordt vervaardigd met geld van Usona (Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen). Komende zaterdag vindt er tussen de minister en het bovendien een overleg plaats platform dat zich bezighoudt met het slavernijverleden. Het geschiedenisboek is een van de onderwerpen die dan ook aan de orde zullen komen.

Proeflessen
Om er zeker van te zijn dat alle informatie in het geschiedenisboek klopt, worden er na de feedback van de tweede pilotgroep proeflessen gedraaid op een paar scholen om te kijken of ook de interactieve oefeningen kloppen en geschikt zijn.

[van Pleasure, 17 november 2011]

1 comment to “Nieuw Curaçaos leerboek over slavernij in de maak”

  • is het boek nou uitgegeven? Ik wil het graag kopen voor op school!

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter