blog | werkgroep caraïbische letteren

Nieuw bestuur Schrijversgroep ’77

Op 28 mei 2014 is op een goed bezochte ledenvergadering bij acclamatie een nieuw S’77-bestuur gekozen. Robbie Parabirsing (Rappa) is de nieuwe voorzitter. Het bestuur bestaat verder uit Jeffrey Quartier, Andy Plak, Sylvana Dankerlui, Rosemarie Maître, Sylva Koemar en Gianni Wip. De laatste drie zijn nieuw als bestuurslid.

Schrijversgroep77 nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur van S’77: Andy Plak, Sylva Koemar, Jeffrey Quartier, Rose-Marie Maitre, Sylvana Dankerlui, Rappa en Gianni Wip.

Omdat de statuten voorschrijven dat bestuursleden gepubliceerd moeten hebben, werd de ALV gevraagd om ontheffing van deze regel voor Andy Plak en Sylva Koemar. Zij hebben geen publicatie op hun naam. Gezien de belangrijke verdiensten van deze twee leden voor de vereniging, ging de ALV met algemene stemmen accoord. Een belangrijke eerste taak die het nieuw bestuur op zijn bord heeft genomen is het aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Schrijversgroep minilogo (1)

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter