blog | werkgroep caraïbische letteren

Nieuw bestuur moet AdeK-universiteit doorlichten

Het nieuw bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeK) moet de gehele structuur van de onderwijsinstelling doorlichten. Het bestuur onder leiding van Jack Menke is vanmorgen geïnstalleerd.

 

adek bestuur

Minister Robert Peneux (midden) geflankeerd door het nieuw Adek-bestuur, naast hem in wit short Jack Menke. (Foto: Min. OWC)

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) wil van het bestuur een radicale quick scan van de onderwijsinstelling. “Alle contracten en financiën moeten we op de operatietafel leggen.” Hij heeft een somber beeld geschetst van de gang van zaken op de universiteit. Zo zou AdeK uit haar voegen zijn gegroeid door de opzet van instellingen die niet langer functioneel zijn. Er is voorbij gegaan aan de core business van de universiteit. De bewindsman wil dat er op een rationele wijze ordening komt binnen de structuren van deze opleiding.

Het oud bestuur onder leiding van Ryan Sidin is ontbonden. “We hebben naar eer en geweten gewerkt en naar onze inzichten geprobeerd de universiteit te verbeteren,” stelde Sidin bij de ontbinding van zijn bestuur. De officiële overdracht aan het nieuw bestuur vindt morgen plaats. In het bestuur van Menke zitten Dennis Mans (ondervoorzitter), Jenny Johns-Christopher (secretaris), Nailah van Dijk en Rosita Wooldy-Sobhie als leden. Vanuit de AdeK moeten er nog vertegenwoordigers van het wetenschappelijk personeel, het Technisch- en Administratief personeel en de studentengemeenschap worden toegevoegd aan het bestuur.

[van Starnieuws, 14 januari 2016]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter