blog | werkgroep caraïbische letteren

Nepprofiel van minister uit Suriname door Facebook verwijderd

PARAMARIBO, 20 mei – Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken in Suriname is door iemand die zich op Facebook als hem voordeed flink voor schut gezet. Deze persoon bood onder de naam ‘Mohamed Noersalim’ leningen aan onder het mom dat hij minister is in Suriname. Na een melding van Noersalim aan Facebook heeft het bedrijf het neppe account van de bewindsman verwijderd van haar social media platform.

 

Foto: Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken in Suriname.

Het nepprofiel van minister Noersalim stuurde een vriendschapsverzoek naar Facebookgebruikers. Nadat het verzoek was geaccepteerd, ging de persoon achter het nepprofiel van Noersalim een gesprek aan met de mensen. In het gesprek werd aangegeven dat de regering van Suriname een overeenkomst heeft getekend met de Parijs bank. Het betreft een krediet dat wordt toegekend aan de bevolking met een rente van twee procent over de gehele looptijd van de terugbetaling.

De mensen werd voorgehouden dat het project begin van dit jaar is gestart. Ze werden erop gewezen dat ze ook van het krediet kunnen profiteren door projecten in te dienen waarvoor men geen financiering kan krijgen van lokale banken. De minister is niet te spreken over het feit dat iemand zich als hem voordoet om kredieten te verstrekken. Hij is blij dat Facebook het nepprofiel heeft verwijderd en heeft het Directoraat Nationale Veiligheid gevraagd de zaak verder te onderzoeken.

[naar Waterkant, 20 mei 2018]

on 20.05.2018 at 11:06
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter