blog | werkgroep caraïbische letteren

Negentiende-eeuws koopmansgeld op de Nederlandse Antillen

Wie een catalogus samenstelt stuit soms op informatie die nergens bevestigd wordt. Zij het een variant, of in sommige gevallen zelfs een hele emissie van biljetten.

Collectie ‘koopmansgeld’ in het museum van de S.A.L. ‘Mongui’ Maduro foundation

door Patrick Plomp

Nieuwe ontdekkingen
Na een periode van ruim 15 jaar intensief onderzoek voor mijn Catalogus Nederlands Papiergeld 1573-2002 en mijn Catalogue Papermoney of the Netherlands – Part 2, kan ik me eindelijk toeleggen op wat ik ook leuk vind: lezen over de geschiedenis en historie van het papiergeld van Nederland en overzeese gebieden. Zo trof ik daags na het verschijnen van Part 2, in mijn eigen bibliotheek het boek Trustee of the Netherlands Antilles door Jaap van Soest, dat ik jaren geleden van Hans van Weeren had gekregen. Het was uit tijdgebrek in de kast beland, om ooit nog eens te lezen. Hierin vond ik een schitterend verhaal over de aanmaak van het koopmansgeld, het onderwerp van dit artikel.

Lees het artikel uit De Beeldenaar, jrg. 45, nr. 1, jan. / febr. 2021, pp. 10-6, in pdf

Landhuis Rooi Catootje / Museum S.A.L. ‘Mongui’ Maduro foundation – foto Aart G. Broek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter