blog | werkgroep caraïbische letteren

Negen boeken van Pierre Lauffer gedigitaliseerd

De DBNL heeft negen boeken van Pierre Lauffer toegevoegd aan haar immer uitdijende reeks gedigitaliseerde teksten uit de Caraïben.

Deze maand zijn de navolgende titels in het Papiaments toegevoegd: Raspá (1962), Kantika pa Bjentu (1963), Seis anja káska berde (1968), Mi lenga. Deel 1 (1970) en Deel 2 (1971), Un selekshon di palabra i ekspreshon. Deel 1(1971) en Deel 2 (1974), Arte di palabra (1973) en Mangusá (1974). De werken zijn van de hand van Pierre Lauffer: schrijver, dichter en cultureel activist die zich zijn hele leven inzette voor zijn moedertaal, het Papiaments. Met dichtbundels zoals Kantika pa Bjentu laat Lauffer de rijke poëtische zeggingskracht van het Papiaments zien. Zijn gebruik van treffende woordspelingen, plastisch taalgebruik, en klank en ritme, tonen de rijkdom van de taal. Titels als Mi lenga zijn dan weer taalkundige studieboeken.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter