blog | werkgroep caraïbische letteren

Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden 2019

door Fred de Haas

Op 1 juli 2019 vond de jaarlijkse Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden plaats in het Amsterdamse Oosterpark. Maar ditmaal was er een duidelijk verschil met voorgaande jaren. Dit bleek uit de voortreffelijke rede van voorzitter Linda Nooitmeer van het NINSEE, de op hoog niveau staande voordracht van de ‘winti priesteres’ Marian Markelo en de oprechte toespraak van de Nederlandse Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees.

Slavernijmonument / foto Michiel van Kempen

Men was het er roerend over eens dat er vooruitgang was geboekt in het denken over en meevoelen met de nazaten van de slachtoffers van het slavernijverleden van Nederland. Iedereen was het erover eens dat dit bewustwordingsproces nog lang niet was afgelopen, maar dat er aanleiding was voor optimisme.

[…]

Er is gelukkig veel ten goede veranderd sinds Fanon zijn beroemde boek schreef, maar toch is er nog steeds psychische nood, een nood die altijd heeft bestaan en die vanaf het begin van de formele afschaffing van de slavernij treffend is verwoord door een Creools spreekwoord uit La Réunion: ‘La sène fini kasé, zesclav touzour amaré’ (vertaling: de keten is gebroken maar de slaven zitten nog steeds vast).

Lees de beschouwing hier in pdf: Fred de Haas – Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden 2019

Ten dele eerder verschenen in Antilliaans Dagblad, 3 juli 2019.

 

 

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter