blog | werkgroep caraïbische letteren

Nationale Assemblee speelt landjepik met cultureel erfgoed

De Nationale Assemblee is gehuisvest in het gebouw van de voormalige Buitensociëteit Het Park in Paramaribo, aan het Onafhankelijkheidsplein. Blijkbaar is er niet genoeg ruimte voor de leden want er zijn op de grens met de achterliggende officierswoningen enkele lelijke containers geplaatst waarin kantoor gehouden wordt. Nu is zonder overleg besloten om een deel van de erven die achter de historische officierswoningen liggen, in te pikken en een nieuwe schutting te plaatsen.

 

Deze gaat dus dwars door de percelen van de woningen die vanwege de Unesco beschermd behoren te worden. Er zijn historische kaarten waarop heel duidelijk wordt aangetoond waar de grens met de sociëteit liep. De afgepakte grond behoort bij de woningen en niet tot het terrein van het Assemblée. De Assemblée beschikt over een in 2016 vervaardigde kaart die op ondeugdelijke gronden werd vervaardigd. Ondanks een schriftelijk verzoek aan Mevr. Simons om de werkzaamheden te stoppen, gaat men door met het optrekken van het hek. Dit is diefstal en vernietiging van cultureel erfgoed.
Er is al een historische afvoergoot kapotgeslagen. De bakstenen neuten van een historisch gebouwtje op een van de erven, komen nu aan weerszijden van de nieuwe scheiding te liggen. Liep de grens destijds ook dwars door dat gebouwtje heen?

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter