blog | werkgroep caraïbische letteren

Naambord Eugène Gesselstraat onthuld

door Cheflin Paulus

PARAMARIBO – De Hoogestraat heet sinds vrijdag de Dr. Eugène Albert Gesselstraat. De straat is vernoemd naar de gelijknamige historicus, politiek analyticus en oud-docent. Zelf noemt ‘Sjenie Gessel’, zoals hij door intimi wordt genoemd, dit gebaar van de regering “een bijzonder grote eer”. De onthulling van het straatnaambord heeft plaatsgevonden nabij zijn ouderlijk huis, waar hij is opgegroeid.

Enkele aanwezigen tijdens de onthulling van het naambord van de Dr. Eugène Albert Gesselstraat. Foto: Irvin Ngariman

De vernoeming van de straat is een geschenk ter gelegenheid van Gessels honderdste verjaardag op 22 januari. Henk Herrenberg, voorzitter van de commissie Herdenking Jubileumjaar, zegt dat er binnenkort een naamsverandering komt van diverse straten, kreken, bruggen, pleinen en plekken bij rotondes. Hij zegt dat er een roep is vanuit de gemeenschap om aan enkele straten en kreken die een nieuwe naam kregen in de loop der jaren weer de oude naam te geven, vanwege de historische betekenis.

Het is de bedoeling dat de Sommelsdijckkreek binnenkort weer Paremurukreek zal heten, zegt commissielid Marlon Powell. De vraag naar de originele naam is groot, zegt hij. De regering moet de naamswijzigingen, die al in 2015 is aangekondigd, nog goedkeuren. Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Feydrasi fu Afrikan Srananman, noemt de naamsveranderingen een historische gebeurtenis. Hiermee kunnen volgens hem nationalisten worden geëerd die een grote bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van het land.

[uit de Ware Tijd, 02/02/2019]

on 02.02.2019 at 22:11
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter