blog | werkgroep caraïbische letteren

N.C. Lemmers – [Synagoge]

Op het eeuwgetyde der Joodse Synagogue op de Savanne,[1] gevierd den 12 oktober 1785.11

Mijn Zangnimf treedt verheugd, o Zaad van Abraham![2] 
Met een eerbiedig hart in uwe tempelkoren, 
En vierende dees dag, zo heuglijk voor uw zaad zich,
Schoon stamelend, nochtans  welmenend horen.

Hun godsdienst, zo zij blijft naar ‘t spoor der deugd gericht,
Zie nooit door tegenspoed zich in haar recht besnoeien!
Gun dat hun tempelkoor, door voorzaads zorg[3] gesticht,
  Een reeks van eeuwen lang, in dit gewest moog bloeien.  

                                                        Uit achting, N.C. Lemmers.  


[1] Jodensavanne aan de Surinamerivier
[2] Nakomelingen van Abraham, namelijk de Joden
[3] Zorg van het voorgeslacht


De Jodensavanne aan de Surinamerivier

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter