blog | werkgroep caraïbische letteren

Mysterieuze trillingen van de Cariben

De Caribische regio menen we treffend te typeren door ‘het volstrekt hybride karakter van de cultuur’. De wispelturige vertakking, verknoping en losse eindjes van allerhande ongelijksoortige (f)actoren ogen raadselachtig, chaotisch zelfs: hybride. Dat vinden we terug in de letteren uit en over de eilandelijke samenlevingen. Brede Kristensen trekt ons mee op zijn zwerftocht door die literatuur. Op zoek naar het wezen van de Cariben.

door Aart G. Broek

Daadwerkelijke harmonie lijkt er in de regio niet te zijn of het zou moeten bestaan uit de overwegend lijdzaam gedulde opeenhoping van heftige tegenstellingen, felle wrijvingen, doornige verscheidenheid. Hoe raadselachtig en chaotische de Cariben ook mogen overkomen, we gaan onvermijdelijk aan de slag om daarin iets van bakens, samenhang en evenwicht te ontdekken. Of het erin te projecteren. Ook Brede Kristensen probeert in zijn boek Caribisch Enigma (Haarlem: In de Knipscheer, 2019) enige herkenningspunten en daarbij enige structuur te ontdekken in wat zich voordoet als een ondoordringbaar mangrove.

Lees de beschouwing, verschenen in Antilliaans Dagblad, 30 december 2019, in pdf.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter