blog | werkgroep caraïbische letteren

Myra Römer – Maskers

met hun kleren
legden zij hun maskers af
het porselein werd weggeslagen
het hout verbrokkeld
en van de laag papier-mache
ontdaan
stonden zij
te midden van de scherven
nakend
in het duister
fluisterden zij angstig
vlakbij elkaar
woorden
die verstijfden

[Eerder verschenen in het tijdschrift Bunker Hill, jrg. 4, nrs. 12a-15, 2001.]

Beeldend werk van Linde Gadellaa. Foto © Michiel van Kempen

on 18.10.2023 at 11:14
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter