blog | werkgroep caraïbische letteren

Musicaldrama David nanga Bathseba weer op de planken

Na de vijf opvoeringen sinds haar eerste in mei 2015 wordt het musicaldrama David nanga Bathseba weer opgevoerd. Moravian Productions, een productieteam binnen de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS), heeft dit besluit genomen nadat zij door velen die het stuk hadden gemist of het nogmaals wilden zien, werd benaderd.

 

David nanga Bathseba
In dit stuk wordt Gods woord op creatieve manier neergezet. De kern van de musical is gehaald uit het Bijbelgedeelte 2 Samuel 11 en 12:1-25 en gaat over David die zich Bathseba, de vrouw van een andere man, neemt. Als zij zwanger blijkt te zijn probeert hij eerst het vaderschap in de schoenen van haar man, Uria, te schuiven door hem tweemaal aan te moedigen om naar huis te gaan.
Als Uria echter solidair met zijn leger weigert, maakt David misbruik van de oorlog om hem te doen sneuvelen. Schijnbaar is het probleem nu opgelost: hij kan Bathseba huwen. Maar God oordeelt anders. De inhoud van het stuk is een sociaal-maatschappelijk onderwerp waarbij de thema’s overspel, moord en vergiffenis als een rode draad lopen door het verhaal.
De uiteindelijke boodschap is dat de Here God vergiffenis schenkt aan degenen die oprecht berouw tonen, en dat Hij dat ook van ons vraagt. Met deze musical stelt de organisatie jongeren en ouderen in de gelegenheid stellen hun acteer-, zang-, en danstalenten te ontwikkelen. Het stuk wordt geregisseerd door de top regisseur/acteur Ivan Tai-Apin. Het basisscript, geschreven door ds. Edgar Loswijk, werd meer dan 20 jaar terug reeds opgevoerd. De muziek voor dit stuk is opnieuw gecomponeerd door: Thecla Clarke, Ivan Ritfeld en Lloyd Vrede.

[van GFC Nieuws, 12 januari 2016]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter