blog | werkgroep caraïbische letteren

Mulisch’ nieuwste roman is een onmogelijk boek

Mulisch’ slippendragers hebben een onleesbare roman van hem uitgebracht, en brengen die aan de man als een sublieme spil in het oeuvre van de grote schrijver.

Mulisch de ontdekking van moskou

 

door Arjan Peters

Van zijn vrienden en familie moet Harry Mulisch het niet hebben. In de vijf jaar die verstreken zijn sinds hij stierf, bezorgen de ijverige adepten en naasten hem een dubieus naleven. Na de postume publicatie van een verhaal dat al stokte voordat het goed en wel op gang gekomen was (De tijd zelf, 2011) een oud dagboekje dat hij zelf in 2007 nog ongeschikt achtte om uit te geven (Logboek, 2012), en de pijnlijke poging tot poëzie van zijn dochter Frieda (Nooit vergat ik jou, 2014), achten de gediplomeerde paladijnen Marita Mathijsen en Arnold Heumakers thans de tijd rijp voor de openbaarmaking van het grootste mysterie uit het oeuvre van Mulisch: een roman waaraan hij telkens begon, waarvan hij in 1963 en in 1981 de verschijning zelfs liet aankondigen, maar waar hij iedere keer weer in verstrikt raakte: De ontdekking van Moskou.

[Lees hier verder in de Volkskrant, 29 oktober 2015]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter