blog | werkgroep caraïbische letteren

Moeten we vast gaan sparen voor ‘herstelbetalingen’ voor de nazaten van slaven?

door Piet Emmer

De parlementaire delegatie, die onlangs de Nederlandse Antillen en Suriname bezocht, heeft spitsroeden gelopen. Zij vertegenwoordigde immers Nederland, de vroegere kolonisator, een land waarvan wordt verondersteld dat het heeft geprofiteerd van de handel in producten, die grotendeels door Surinaamse slaven waren gemaakt. Daarom wilde de delegatie ‘met eigen ogen’ zich ‘ter plekke’ op de hoogte stellen van de ‘doorwerking van het slavernijverleden’.

Geketend aan het verleden als boeken in de Librije (Zutphen) ?
/ foto Aart G. Broek

Alleen al dat laatste zou zoveel schuldgevoel bij de delegatieleden moeten opwekken dat ze – eenmaal thuisgekomen – zonder mopperen instemmen met de overboeking van maar liefst 379 miljard euro (!) aan Suriname. Dat bedrag is ‘berekend’ door de voorzitter van de Surinaamse Reparations Committee, een oud-minister van couppleger Bouterse, André Zunder, die door zijn gegoochel met miljarden de delegatieleden uit Nederland waarschijnlijk heeft laten duizelen.

1975: Miljardenhulp aan Suriname
Die miljardenclaim heeft wellicht sommige Kamerleden doen terugdenken aan de 3,5 miljard gulden, die hun voorgangers Suriname hebben geschonken bij de onafhankelijkheid in 1975. Helaas blijven tot op de dag van vandaag de weldadige effecten van dat enorme bedrag in nevelen gehuld net als de gevolgen van de ‘doorwerking’ van het slavernijverleden. Schuldgevoel lijkt een slechte raadgever.

Lees verder op de website Wynia’s Week, 14 september 2022.
on 16.09.2022 at 13:46
Tags: /

1 comment to “Moeten we vast gaan sparen voor ‘herstelbetalingen’ voor de nazaten van slaven?”

  • Ook nu z’n gemakzuchtige beschouwing van Piet Emmer die de opgeroepen verwachting totaal niet inlost. Hij zegt nog maar eens zaken die al elders vaak zijn gezegd, met een schimpscheut aan het adres van André Zunder. Mag allemaal, maar als dan gezegd wordt: ach, het is gemakkelijk te berekenen wat een arbeider per dag zou hebben verdiend minus aftrek van dit en dat enz. enz., dan denk ik: maar kom nou eens met die getallen. Wat is geschiedschrijving waard als die bestaat uit x alinea’s beweringen en 0 alinea’s hard feitenmateriaal?

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter