blog | werkgroep caraïbische letteren

Moeizaam geworteld in de West

Voor Surinamers zijn het geen onbekenden, voor veel Nederlanders vermoedelijk wel: de Boeroes, een blanke bevolkingsgroep van Surinamers wier voorouders in 1845 overstaken naar de West, in de hoop op een beter leven. In Boeroes, hier besproken door Esther Wils, reconstrueert nazaat Karin Sitalsing haar familiegeschiedenis.

 

Pioniers uit noodzaak

Er hadden aan boord van het schip ijzingwekkende tooneelen plaats. Vrouwen en kinderen jammerden en schreiden; de mannen liepen, bij de aanblik hunner bestemming, als wanhopenden en woedenden over het dek. De meesten weigerden om van boord te gaan; enigen, die nog geld bezaten, boden dezen den gezagvoerder voor den terugreis aan. […] Tien passen achter de hutten, welke op eenen lijn langs de rivier, nog geen dertig voet van elkander stonden, bevond men zich in digtgewassen kreupelhout. Geen voet gronds was bebouwd of productief gemaakt.

Zo beschrijft Arnoldus Copijn in het tijdschrift West-Indië (1859) zijn aankomst in Voorzorg aan de Saramacca-rivier, Suriname. Hij was een van de opvarenden van de Suzanna Maria, eerste van de vier schepen die in 1845 een kleine vierhonderd Hollandse kolonisten aanvoerden om als boeren aan het werk te gaan. De afschaffing van de slavernij hing in de lucht en de Nederlandse overheid voorzag dat er nieuwe mankracht nodig zou zijn om het land te bewerken – later in de eeuw zouden ook Hindoestanen, Javanen en Chinezen als contractarbeiders worden ingevaren. Dominee Arend van de Brandhof was het brein achter de hervormde volksplanting; geïnspireerd door de Brit William Penn, die eind zeventiende eeuw in Noord-Amerika de Quaker-enclave Pennsylvania stichtte, wilde hij in Suriname hoeder worden van een gemeenschap. Via Jean Christiaan Baud, de minister van Koloniën, kregen hij en zijn handlangers toegang tot Willem II. In 1843 kwam er instemming, bij Koninklijk Besluit — Nederland was in die tijd slecht bij kas en zat omhoog met vele armlastigen die steun behoefden, men zag ze graag vertrekken.

Lees hier verder op Indisch anders, 04/05/2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter