blog | werkgroep caraïbische letteren

Modelcontract voor kinderboeken een feit

De Vereniging van Letterkundigen (VvL), de belangenvereniging van schrijvers en vertalers, is samen met Werkgroep Kinderboekenuitgevers (WKU), onderdeel van de Groep Algemene Uitgevers (GAU), tot een modelcontract voor kinder- en jeugdboeken gekomen.

Het modelcontract is tot stand gekomen na jarenlange inspanningen van beide zijden. De onderhandelingen tussen VvL en WKU speelden zich af in het spanningsveld van enerzijds de vergelijkbare situatie van de kinderboekenschrijvers met die van schrijvers van boeken voor volwassenen en anderzijds de kwetsbare marktpositie van het kinderboek.

Het nieuwe modelcontract is een speciale versie van het bestaande modelcontract voor oorspronkelijk Nederlands literair werk en bevat een aantal regelingen die specifiek voor kinderboeken relevant zijn. Deze regelingen betreffen met name illustraties, merchandising en boekenseries.

Het Addendum voor de uitgave van e-boeken, dat eerder dit jaar tot stand is gekomen tussen de VvL en de literaire uitgevers is onverkort toepasbaar bij het nieuwe modelcontract voor kinder- en jeugdboeken.

Het verheugt beide partijen zeer dat de onderhandelingen in een constructieve sfeer zijn verlopen en hebben geleid tot overeenstemming over een nieuw modelcontract.

Het modelcontract voor kinderboeken is vanaf vandaag vanaf de websites van de VvL (www.vvl.nu) en het Nederlands Uitgeversverbond (www.nuv.nl) te downloaden.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter