blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Misiekaba: Does probeert onrust te zaaien in Suriname

NDP-fractieleider André Misiekaba vindt dat de arts Henry Does, met als pseudoniem Theo Para, die in Nederland woont, constant stookt en onrust probeert te zaaien in Suriname. “Ik denk dat meneer Does verward is. Het is zo dat in de ‘kwestie decembergebeurtenissen’ de Krijgsraad de 15 mensen die de dood vonden, niet gecategoriseerd is als genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Kennelijk heeft meneer Does de vonnissen van de Krijgsraad niet gelezen en gewoon uit de lucht gepraat.”

 

André Misiekaba, NDP-fractieleider

“Ten tweede is het zo dat in een geciviliseerde samenleving, wanneer de volksvertegenwoordiger een wet maakt op de door de grondwet vastgestelde wijze, dat je altijd mensen hebt die op grond van waar ze staan, vinden dat ze die wet niet leuk vinden. Ze zouden tot een andere bevinding komen als ze in de plaats waren die wet te maken. Feit is – en dat weet dokter Does goed – dat het moment waarop een wet is gemaakt, deze geldt als wet voor het land. Meneer Does denkt dat wij hier op ons achterhoofd zijn gevallen. Ik weet niet tot wie hij zich richt met zijn anti-NDP, anti-Bouterse of anti-Misiekaba campagne. Maar in Nederland is het ook zo dat wanneer een wet door de Tweede Kamer is goedgekeurd, dan is het wet voor Nederland. Als je nou tegen of vóór bent, wet is wet. De amnestiewet van 2012, ik weet dat het steekt, is de amnestiewet 1989 die door Henry Does gezinden is gemaakt, hebben wij aangepast en alleen de periode uitgebreid.”

“We hebben niet in een achterkamer de wet gemaakt. De debatten hebben in het openbaar, ten overstaan van het publiek plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft De Nationale Assemblee van de republiek Suriname een besluit genomen. De wet is aangepast. Het gaat om een wet van de republiek Suriname of meneer Does nu wil huilen of niet of hij nog honderd artikelen wil schrijven. Die wet geeft aan dat degenen die vallen onder de wet, in elke fase van een proces, vrij moeten komen. Het is een feit.”

“Toen artikel 3 van de amnestiewet gemaakt werd door de gezinden van meneer Does, hadden ze niet kunnen bevroeden dat anderen er gebruik van kunnen maken. Ik denk dat de pogingen van Does om onrust te zaaien in onze republiek, terwijl hij hoog en droog in Nederland zit, stuk voor stuk mislukken. Wij willen een vreedzame samenleving. Wij hebben gezegd dat wanneer de zaak in rustig vaarwater is gekomen, wij op eigen wijze aan waarheidsvinding doen om uiteindelijk te komen tot voorziening. Wij willen niet dat anderen ons de les lezen. Wij willen niet dat anderen het proces frustreren. Ook Henry Does niet. Misschien is het een goed advies voor hem. Schoenmaker hou je bij je leest.”

 

[van Starnieuws, 25 januari 2019]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter