blog | werkgroep caraïbische letteren

Ministerie van OCW start onderzoek naar aanleiding van Aanjager Kleur

Wat is de stand van zaken qua representatie kleur in de tv- en filmindustrie
ten opzichte van de Nederlandse samenleving?

Aanjager KLEUR –voor meer diversiteit en inclusiviteit van kleur in de Nederlandse televisie- en filmindustrie– resulteert in onderzoek vanuit het Ministerie van OCW, uitgevoerd door DSP-groep. In de speciaal voor dit onderzoek in het leven geroepen begeleidingscommissie hebben vertegenwoordigers vanuit KLEUR, Filmfonds en DAFF plaats. Het eindrapport zal naar verwachting eind 2022 opgeleverd worden.

Juli 2020 werd aanjager KLEUR (www.kleurinfilmentv.nl) geschreven door initiatiefnemers Iraida Markus-Meerzorg en Manoushka Zeegelaar Breeveld. Tijdens de lancering werd de aanjager door veel branchegenoten ondertekend en ook de Dutch Academy For Film (DAFF) sloot zich vrijwel direct aan en steunt het initiatief actief. KLEUR staat voor verbinden, inspireren en bewust worden. DAFF laat de stem van de maker horen en verenigt allen.

Na intensieve gesprekken vanuit KLEUR en DAFF met het Ministerie van OCW, is gebleken dat er een draagvlak is voor meer onderzoek. OCW geeft aan dat zij een inclusieve en diverse film- en tv-sector van belang acht. Er wordt vanuit het Ministerie een inclusief cultuurbeleid gevoerd. Een evenwichtige afspiegeling van de Nederlandse samenleving in de film- en televisie-industrie is hierin belangrijk. Om deze reden start het Ministerie van OCW een grondig onderzoek naar de stand van zaken aangaande kleur, met betrokkenheid van het Filmfonds en uitgevoerd door DSP-groep, een onafhankelijk bureau voor beleidsonderzoek, beleidsadvies en management.

KLEUR, Iraida Markus-Meerzorg en Manoushka Zeegelaar Breeveld geven aan:“Wij zijn meer dan verheugd dat waar we op ingezet hebben 2jaar geleden, namelijk inzicht in de stand van zaken aangaande diversiteit en inclusiviteit van kleur in onze industrie, eindelijk gevolg krijgt met dit onderzoek. Hoe helderder we krijgen hoe het ervoor staat, hoe meer we weten waar er werk aan de winkel is.”

DAFF, Jenny Booms laat weten: “Als Dutch Academy For Film zetten wij ons in voor een sterke sector voor makers uit alle disciplines. We geloven dat een inclusieve en diverse samenstelling van onze industrie een voorwaarde is voor kwaliteit, en zetten ons graag in om dat te bewerkstelligen. Onderzoek is van groot belang om met alle belanghebbende partijen verder beleid te ontwikkelen.”

Omdat het begrip diversiteit & inclusie (D&I) voor de AV-sector nog niet systematisch is uitgewerkt en er binnen de sector tot op heden ook geen systematisch onderzoek is gedaan naar dit fenomeen, worden de resultaten van dit pionierswerk gezien als nul-meting. Eind dit jaar worden de eerste resultaten gepresenteerd, en periodiek nieuw onderzoek is noodzakelijk.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter