blog | werkgroep caraïbische letteren

Milieuorganisaties en natuurvrienden protesteren bij Braamspunt

Enkele milieuorganisaties en natuurvrienden hebben op zaterdag 18 februari op Braamspunt geprotesteerd tegen het besluit van de regering om zandafgravingen weer toe te staan ter plekke.

 

De legstranden van Braamspunt zijn belangrijk voor de zeeschildpadden die in Suriname hun eieren komen leggen. Momenteel zijn alleen Braamspunt en Galibi hiervoor geschikt omdat alle andere stranden door de zee zijn weggeslagen (Suriname heeft een dynamische kust).

“Het legseizoen is pas begonnen en juist nu beslist de regering om weer zandafgravingen op de stranden van Braamspunt toe te staan. Dit zonder meldingen vooraf. Laat de regering weten dat deze vorm van achterbaks handelen niet past in onze samenleving en dat we ons niet door verhalen laten verleiden alsof het bedoeld is om de vaargeul vrij te houden of dat het geen obstakel voor de zeeschildpadden zou vormen, omdat er daar geen schildpadden zouden komen. Welk onderzoek van de regering heeft dat uitgewezen”, vraagt men zich af.

Tevens wordt erop gewezen dat de landtong van Braamspunt belangrijk is voor onze kust- en oeverbescherming tegen golfslag, “dus lopen we gevaar als men daar zomaar gaat graven”.

[van GFC Nieuws, 19 februari 2017]

 

 

‘Suriname heeft geen toestemming van WWF nodig’

 

Paramaribo, 18 feb – “Wij hebben geen toestemming nodig van het WWF’. Dit zei minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen in het parlement. Het Wereld Natuurfonds, WWF, heeft kritiek op de zandafgravingen in het natuurgebied Braamspunt. De dicht bij zee gelegen zandbank is niet alleen geliefd bij zeeschildpadden.

 

Regilio Dodson

De dieren komen er hun eieren leggen. Maar het zand is ook fel begeerd om de waarde voor de woningbouw. Vanwege de dreiging van complete verdwijning, had de regering het zand afgraven stopgezet. Het bleek een tijdelijke maatregel. Enkele dagen terug bleken ondernemers weer toestemming te hebben om er te graven. Behalve het WWF, maken ook CI Suriname, en Green Heritage Fund Suriname zich zorgen.

Die bezorgdheid deelt toerismeorganisatie SHATA. Dodson noemt het storm in een glas water, heibel om niks. Met de kwetsbaarheid van Braamspunt wordt beslist wel rekening gehouden. Het gebied heeft tijd gekregen zich te herstellen. Tussen natuurbescherming en economische ontwikkeling moet een balans te vinden zijn. De natuurorganisaties pleiten voor het permanent stopzetten van de afgravingen.

[van Waterkant, 18 februari 2017]

Een groep mensen trok zaterdag naar Braamspunt om te protesteren tegen het afgraven van zand langs de kust te Braamspunt. Foto: dWT

 

Minister Dodson misleidt samenleving
door  Wilfred Leeuwin

PARAMARIBO – Het Wereldnatuurfonds (WWF) heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) omstandig geadviseerd om geen ontheffing te verlenen voor het afgraven van zand langs de kust te Braamspunt. De mededeling van minister Regilio Dodson als zou hij de ontstane commotie rond het verlenen van ontheffing aan vier ondernemers niet begrijpen, wekt verbazing bij het WWF.

De vertegenwoordiger in Suriname Laurens Gomes benadrukt dat toen het ministerie heeft gevraagd een advies te helpen formuleren voor het verlenen van de ontheffing, het WWF uitdrukkelijk heeft geantwoord, geen officieel advies te zullen geven om het afgraven van zand legitiem te maken. Dodson heeft met zijn verklaring duidelijk de gemeenschap een rad voor de ogen gedraaid.

WWF heeft zaterdag niet alleen een technische presentatie voor het publiek gegeven over een studie die samen met NH is gedaan in 2015 over zandafgravingen te Braamspunt. Het heeft in theater Unique ook zijn positie over het geven van adviezen aan het ministerie uitgelegd. “Onze rol kan niet verdergaan dan adviezen geven om het beleid van het ministerie te ondersteunen om geen zandafgravingen te doen. Dat beleid is volledig gebaseerd op de studie die is gedaan”, zegt Gomes.

Hij bevestigt dat na een telefoongesprek op 31 januari met het ministerie, het WWF samen met de universiteit en Green Heritage Fund een advies heeft geformuleerd. De indruk ontstond dat er verder gesproken zou worden, voordat een definitief besluit zou worden genomen, gezien de goede samenwerking tussen het WWF en NH. Op 17 februari werd Gomes geconfronteerd met het feit, dat al een dag eerder de zandafgraving was begonnen. Hij wees het ministerie er schriftelijk op dat het advies vanuit de oorspronkelijke studie, waaruit een regeringsbesluit is voortgevloeid om geen zandafgravingen te laten plaatsvinden, nog altijd overeind staat.

Dat advies was om geen tijdelijke ontheffing te verlenen voor zandafgraving langs de gehele kust, door de actieve kust beschermende functie. Braamspunt heeft een belangrijke rol in het beschermen van Paramaribo, Weg naar Zee en verder in het westen. Braamspunt zou een van de minst geschikte plekken zijn voor zandafgravingen. Ook in geval er aanwas zou zijn van schelpzand blijft dit argument valide. WWF liet ook weten dat het om een unieke kust gaat. Vervangen van de kust met een dijk werd afgeraden en de toekomst zal uitwijzen dat Suriname de natuurlijke kustverdediging beter kan koesteren.

Als laatst heeft WWF aangevoerd dat het strand bij Braamspunt behoort tot een van de belangrijke als het gaat om de kraamkamerfunctie voor diersoorten die door de Surinaamse wetgeving worden beschermd. Het instituut zou overigens bewijsmateriaal aan het ministerie hebben overlegd waaruit blijkt dat de zandafgravingen inderdaad schadelijk zijn voor de zeeschildpadden die daar hun eieren leggen.

Het WWF heeft toen ook begrip getoond voor de druk die er zou zijn om zand af te graven en het in stand houden van een economische sector. Aan het ministerie werd echter het dringende verzoek gedaan om het besluit om ontheffing te verlenen in heroverweging te nemen.

[uit de Ware Tijd, 20/02/2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter