blog | werkgroep caraïbische letteren

Middelmatige plaats Universiteit van Suriname

Paramaribo – De Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) neemt een middelmatige plaats in op de ‘Webometrics Ranking of World Universities’. Deze academische rangschikking van instellingen voor wetenschappelijk onderwijs wordt sinds 2004 om het half jaar verricht door ‘Cybermetrics Lab’. Er wordt daarbij onderzocht in welke mate een universiteit zichtbaar is op het wereldwijde web. Bepalend voor de rangschikking is onder andere het aantal publicaties dat de universiteit publiceert (zowel informele wetenschappelijke publicaties als formele publicaties zoals E-journals) en het aantal wetenschappelijke activiteiten zoals presentaties op belangwekkende internationale bijeenkomsten.

Suriname staat op plaats 6156 van de 12.000 onderzochte universiteiten. De top-10 wordt volledig uitgemaakt door Amerikaanse universiteiten onder aanvoering van de Harvard University en de Stanford University en ook valt de hoge rangschikking van de Universidade de São Paulo op. Er zijn tevens ranglijsten opgesteld, waarbij bepaalde factoren in beschouwing zijn genomen.

Als gekeken wordt naar ‘Presence’, dan neemt Adekus plaats 7684 van de 21.359 in, ‘Impact’ 6097 (van de 17.277) en verder scoort onze universiteit plek 12.650 in de categorie ‘Openness’ en plek 4440 in de categorie ‘Excellence’. Op de website van de ‘Webometrics Ranking’ kan ook per regio nagegaan worden hoe een universiteit het doet.

Onze universiteit is ingedeeld bij Latijns-Amerika en neemt plaats 465 in als ‘Presence’ in beschouwing wordt genomen, plek 376 als naar ‘Impact’ wordt gekeken, positie 1670 in de categorie ‘Openness’ en plaats 664 bij de categorie ‘Excellence’. Gezien de hoge positie die de Braziliaanse universiteiten innemen ten opzichte van bijvoorbeeld Nederlandse universiteiten, zou Suriname zich meer op ons buurland moeten richten, omdat men veel meer kwaliteit voor een veel lagere prijs krijgt.

Slechts 10% van het docentenkorps van onze universiteit is overigens gepromoveerd, terwijl dat minimaal 90% zou moeten zijn. In de volksmond wordt Adekus vaak schertsend Zulo (Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs) genoemd, omdat de studenten en de docenten vaak erg middelmatig overkomen. Er wordt te snel genoegen genomen met minder, (afstudeer)scripties zijn niet zelden middelmatig en deze cultuur van middelmatigheid heeft bovendien zijn weerslag op de totale samenleving.

[van Nospang.com, 28 september 2013]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter