blog | werkgroep caraïbische letteren

Michael wil promoveren in een piratenpak

Michael Afanasyev: ‘Wie is de TU Delft om te bepalen wat voor mijn religie belangrijk is?’

door 

Anne Bonny, een beruchte vrouwelijke piraat / afbeelding in C. Black, Pirates of the West Indies. Cambridge, 1989.

Gekleed in een 17de-eeuws piratenpak. Zo wil Michael Afanasyev zijn proefschrift verdedigen aan de TU Delft, maar de universiteit heeft hem dat verboden.

De zaak is zo hoog opgelopen dat de 38-jarige geohydroloog een klacht heeft ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens, een instituut waar mensen kunnen aankloppen als ze zich gediscrimineerd voelen. De zitting is op 21 november.

Lees hier verder op de website van de Volkskrant, 16 november 2017.

 

 

on 16.11.2017 at 7:40
Tags: / /

2 comments to “Michael wil promoveren in een piratenpak”

  • Afanasyev verdient steun, veel steun. Zijn ‘geloof’ is volledig fictief, net als het wake-up ‘geloof’ Xzemenisme, in elkaar gezet door vergelijkbaar klokkenluider Wladimir Arn, en is louter ter introspectie bedoeld. Introspectie ja, want op kwalijke sprookjes gebaseerd theïsme in algemene zin, begint zo langzamerhand de kracht van een pestepidemie te krijgen. Dat de man wetenschapper is zegt hierbij toch genoeg?

  • Goed dat u dat aan haalt, dat wetenschap en geloof twee uitersten zijn.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter