blog | werkgroep caraïbische letteren

Michael Newton wint Cola Debrot Prijs

WILLEMSTAD – De Cola Debrot Prijs 2024 is toegekend aan Michael Newton voor zijn aanzienlijke bijdragen aan de restauratiearchitectuur van Curaçao. De prijs, jaarlijks uitgereikt sinds 1968, erkent individuen of organisaties die uitmuntend werk hebben verricht binnen verschillende culturele categorieën. Dit jaar viel de keuze op de categorie ‘visuele kunsten’.

Michael Newton tijdens een lezing in het Curaçaos Museum bij de Caran-conferentie in 2019. Foto © Michiel van Kempen.

De nominatie van Newton wordt gedaan door de Culturele Raad van Curaçao, een onafhankelijke commissie die jaarlijks een kandidaat voorstelt aan de regering. De ministerraad heeft deze nominatie bekrachtigd en feliciteert de heer Newton met deze erkenning.

De jury voor de Cola Debrot Prijs 2024, wordt voorgezeten door Verele Engels en bestaat verder uit de leden Marcel Dennert, Ronny Lobo, Zarja Rojer en Anko van der Woude. Zij hebben unaniem besloten om de prijs in de categorie architectuur voor toekenning voor te dragen aan Michael Newton. Deze beslissing is gebaseerd op Newtons uitmuntende prestaties in de restauratiearchitectuur en zijn bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed.

Argumenten

Dit jaar lag de nadruk op kwalitatieve herbestemmingen in het kader van wereldwijde aandacht voor circulair bouwen. Newton heeft zich zowel gevraagd als ongevraagd ingezet voor duurzame restauraties en de inpassing van nieuwbouw in bestaand erfgoed.

Hij wordt erkend als een autoriteit in de restauratiearchitectuur en heeft door zijn publicaties en onderzoek aanzienlijk bijgedragen aan de kennisoverdracht in zijn vakgebied.

Zijn werk heeft volgend de jury significant bijgedragen aan maatschappelijke bewustwording en de overdracht van kennis aan toekomstige generaties.

Newton is op dit moment managing director bij Newton Heritage Consulting en heeft meerdere academische en adviserende rollen vervuld, gericht op de bescherming van architectuur en erfgoed. Hij heeft zijn kennis en expertise zowel lokaal als internationaal gedeeld door middel van conferenties en gepubliceerde artikelen.

De Cola Debrot-Prijs bestaat uit een gouden speld met de afbeelding van de laraha-bloem, een certificaat en een geldbedrag. Die worden zaterdag tijdens een speciale ceremonie bij Fort Waakzaamheid aan Michael Newton uitgereikt.

Eerdere winnaars

Vorig jaar won Ellen Spijkstra de Cola Debrot-prijs. in 2022 was dat epidemioloog Izzy Gerstenbluth. Deze twee staan met Michel Newton in een illuster rijtje prijswinnaars, zoals Tip Marugg, Doble RR, Boeli van Leeuwen, Felix de Rooy, Elis Juliana, Randal Corsen, Herman van Bergen, Pernell Saturnino, en Nydia Ecury.

[tekst naar Curaçao.nu, 30 april 2024]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter