blog | werkgroep caraïbische letteren

Met de kracht van de voorouders

Verkenningsrapport voor een Nationaal Trans-Atlantisch Slavernijmuseum (NTASM) in Amsterdam – Regiegroep NTASM, Mei 2021

‘Met de kracht van de voorouders’ is een concreet richtinggevende en kaderstellende verkenning, die toont wat de samenleving van het toekomstig Nationaal Trans-Atlantisch Slavernijmuseum (NTASM) kan
verwachten. Het is tevens de basis voor de volgende fase van de totstandkoming van het museum en reikt handvatten aan de kwartiermaker(s) die de komst van het museum verder gaan realiseren.

Foto: Roos Trommelen

Deze verkenning is tot stand gekomen na een lang en uitdagend traject dat begon bij initiatieven in de samenleving, die na verloop van tijd door politici zijn opgepakt en uiteindelijk hebben geleid tot de opdracht van de gemeente Amsterdam voor deze verkenning. De verkenning is uitgevoerd door een Regiegroep bestaande uit: een vertegenwoordiger van stichting Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee), stichting Museum zonder Muren (MzM), Sociaal Innovatiebureau IZI Solutions (IZI). Verder namen twee experts deel aan deze groep, drs. Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis als museaal expert, en prof. Alex van Stipriaan, inhoudelijk expert en samensteller van het eindrapport. De Regiegroep werd voorgezeten door drs. Freek Ossel.

De inhoud van dit eindrapport is gebaseerd op de onderzoeken van NiNsee, MzM en IZI, die als drie deelrapporten zijn bijgevoegd. Daarin is de uitwerking en verdieping te vinden van alle beschrijvingen, analyses, conclusies en aanbevelingen. Dit rapport is geschreven vanuit het perspectief van het toekomstig museum zelf. Dat betekent dat de lezer vaak formuleringen zal tegenkomen dat het museum iets doet, iets wil, iets is, samenwerkt met… et cetera, alsof het al bestaat. Het rapport is opgebouwd uit tien hoofdstukken die ieder een cruciale vraag beantwoorden.

Voor een samenvatting klik hier

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter