blog | werkgroep caraïbische letteren

Met de boot van 1858

Op vaderdag, 16 juni 2024, speelt Freso Sam-Sin in Theater Zuidplein in Rotterdam Met de boot van 1858: De persoonlijke wereldgeschiedenis van mijn Chinese voorvader.

Op deze vaderdag wil Fresco Sam-Sin 1982) door de bril van zijn voorvader vertellen over de geschiedenis van de eerste Chinese contractarbeiders in Suriname. Zijn generatie groeide op tijdens de Taipingoorlog (1850-1864) die in China meer dan twintig miljoen levens eiste. Gedwongen of onwetend, tekende Fresco’s voorvader in 1858 zijn contract en vertrok naar Suriname. Fresco brengt deze geschiedenis tot leven met kleine en grote verhalen, gedachten en spullen uit die tijd.

Poster door Charlotte Nieuwland naar portret door Eugen Klein 1900-1910.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter