blog | werkgroep caraïbische letteren

Mémoires van Shardhanand Harinandan Singh

door Shardhanand Harinandan Singh

Hoe wij hier ook samenkwamen, aan uw grond zijn wij verpand. Een zin uit het Surinaamse Volkslied die mij de aanleiding gaf tot een diepe bezinning.

Na mijn pensionering heb ik gezocht naar informatie om die nobele zin voor mezelf en mijn nakomelingen een essentiële plek in het leven te kunnen geven. Het waren met name mijn kleinkinderen die me vroegen, waar ik vandaan in Nederland was gekomen. Ik gaf als antwoord dat zij hier ‘diaspora Surinamers’ waren. Dat is moeilijk om ze uit te leggen. Zelf kwam [ik] veel informatie tekort. Toen ben ik geïnspireerd geraakt om zoveel mogelijk van mijn migratieachtergrond en familiegeschiedenis voor hen op te schrijven. Gelukkig is het verhaal na 3 drie jaren van schrijven en schrappen in de memoires Verlaten Verleden (2019) vastgelegd.

“Scripta manent” Dat blijft en kan aan vele generaties worden door gegeven en gelezen. De tweede editie van het boek kwam in maart 2021 uit. Het doel daarvan is de gepensioneerden met een migratieachtergrond te inspireren hun levensverhalen op te (laten) schrijven voor de nakomelingen in de diasporasamenleving. Hoe je dat doet en waarom dat zo nuttig is voor de jongere generaties, wordt met dit boek geïllustreerd.

Foto uit het boek

Op deze publicatie zijn allerlei leuke en aanmoedigende reacties gekomen. Zo schrijft een lezer: “Dit literaire erfgoed verdient betere aandacht, zowel in Suriname als in Nederland. Vooral in Suriname, te meer vanwege de schrale collectie van boeken van Surinaamse auteurs. Een ander schreef: “Jammer dat mijn ouders hun levensverhalen niet hebben nagelaten.”

Op 17 maart 2021 heb ik de tweede editie van mijn memoires Verlaten Verleden aan minister drs. Albert R. Ramdin van Buitenlandse Zaken (BIBIS) op de Surinaamse Ambassade te Den Haag kunnen aanbieden. Na de ontvangst van het boek sprak de bewindsman zijn dank uit voor het vastleggen van de memoires als gepensioneerde in de Nederlandse diaspora samenleving. Hij beschouwende het literaire werk als een bijdrage aan de geschiedschrijving van de Surinaamse historie in de beide landen. Immers, de geschiedenis van Suriname en van de Surinaamse diaspora over de periode 1975 -2020 is nog niet in voldoende mate geschreven en gepubliceerd. Uit waardering knoopte hij in het bijzijn van de ambassadeur Rajendre Khargi een erespeld van verdienste op mijn jas.

Shardhanand Harinandan Singh, Verlaten verleden. Mémoires. ISBN 9789403611044. Uitgave in eigen beheer. Het boek is te bestellen bij Mijn bestseller, klik hier

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter