blog | werkgroep caraïbische letteren

Meertaligheid en Onderwijs, Nederlands plus

Meer dan de helft van de Amsterdamse leerlingen spreekt een andere taal naast Nederlands. Deze diversiteit is een rijkdom maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee voor het onderwijs. In het kader van de Internationale dag van de Moedertaal presenteren de Rutu Foundation, de Universiteit van Amsterdam Pedagogische Wetenschappen en Werkplaats Onderwijs Onderzoek Amsterdam dit nieuwe boek: Meertaligheid en Onderwijs, Nederlands plus (Boom Uitgevers Amsterdam).

 

In het boek, toegankelijk voor iedereen, delen verschillende schrijvers hun visies, ervaringen, problemen én best practices op het gebied van meertaligheid. Het boek biedt op de eerste plaats aanbevelingen voor beleidsmakers, leraren in het basis en voortgezet onderwijs en andere onderwijsprofessionals. Maar ook studenten, ouders van meertalige kinderen en andere geïnteresseerden kunnen er nieuwe inzichten mee op doen. In deze publicatie o.a. een bijdrage over meertaligheid en omgaan met anderstaligen in het Surinaams rekenonderwijs door Emmanuelle Le Pichon Vorstman en Ellen-Rose Kambal.

Jahkini Bisselink, onlangs verkozen tot VN jongerenvertegenwoordiger van Nederland, is één van de auteurs en vertelt hoe haar tweetaligheid op de basisschool als probleem werd beschouwd en welke impact dat had op haar zelfvertrouwen.

Let op: tijdens de boekpresentatie is het boek verkrijgbaar met een speciale introductiekorting: € 15,- ipv € 17,50

Programma:
16:30 uur: inloop

17:00-18.00 uur: presentaties door auteurs
• Ellen-Rose Kambel – De meertalige realiteit van ons onderwijs.
• Joana Duarte en Mirjam Günther – Drietalige basisscholen in Friesland: een gouden greep in tijden van toenemende diversiteit?
• Jahkini Bisselink – Hoe meertaligheid mijn schoolcarrière heeft beïnvloed.
• Sergio Baauw – Meertaligheid als sleutel tot inclusief onderwijs voor nieuwkomers.
18:00-18:30 uur: overhandiging van het boek en aansluitend paneldiscussie met vragen uit de zaal.

Datum: dinsdag 20 februari 2018

Plaats: Academisch-cultureel centrum SPUI25, Spui 25, 1012 XA Amsterdam
Toegang is gratis. Registreren onder vermelding van naam en organisatie via info@rutufoundation.org

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter