blog | werkgroep caraïbische letteren

Meer marechaussees naar Caribisch gebied

door kapitein Henny de Boer

De brigade Caribisch gebied van de Koninklijke Marechaussee [aanwezig sinds 1839; agb] krijgt er veel nieuwe collega’s bij. In totaal maar liefst 71. Zij worden ingezet voor het zogeheten protocol Versterking Grenstoezicht op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Een eerste groep van ruim 30 collega’s is deze maand al begonnen, vooruitlopend op de officiële reorganisatie die moet leiden tot vaste plaatsingen vanaf juli 2023. Majoor Jan Ploegstra mag als projectleider het geheel in goede banen leiden. Hij vertelt over het hoe en waarom van dit omvangrijke plan. “Het is een project met veel impact.”   

Foto: archief Mediacentrum Defensie

Protocol Versterking Grenstoezicht, wat houdt dat in?
“Het protocol inzake de versterking van het grenstoezicht in de Caribische landen van het Koninkrijk is vorig jaar ondertekend door de verantwoordelijke bewindslieden uit Nederland en de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De 3 landen hebben de wens uitgesproken om intensiever samen te werken, dus ook met de KMar, Douane Nederland en de Kustwacht Caribisch Gebied, in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit om zo beter beschermd te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van mensensmokkel, mensenhandel, drugssmokkel en ook illegale migratie.
Ieder land heeft een plan opgesteld om samen te investeren in het grenstoezicht en de politiedienst op de luchthavens en het toezicht aan de maritieme grens. Hierbij ligt een sterke focus op het versterken van de informatiepositie, zodat je tot de juiste keuze van inzet van mensen en materiaal kunt komen.”

[…] “Straks is de brigade Caribisch gebied gegroeid naar maar liefst 250 mensen. Dat is heel veel. We hebben dan ongeveer 110 marechaussees die lokale diensten ondersteunen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat is uitdagend, maar het is ook een kans voor de collega’s. Het zijn gewoon geweldige functies in een bijzondere omgeving en een andere cultuur, waar onze collega’s en de lokale collega’s over en weer veel van elkaar kunnen leren, en dus door goed samen te werken er echt sprake zal zijn van het versterken van het grenstoezicht.”

Lees verder op de website KMar Magazine, 28 juli 2022

Leden Korps Militaire Politie op Curaçao, ca. 1935. Foto: archief Marechaussee Museum

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter