blog | werkgroep caraïbische letteren

Max Sordam krijgt Surinaamse onderscheiding

Max Sordam is vrijdag onderscheiden in de Ere-orde van de Gele Ster. De plechtigheden daartoe vonden plaats op het Surinaams Consulaat in Amsterdam. Tot de aanwezigen behoorden familie en vrienden waaronder ook Oscar Harris.

 

Consul- generaal Roy Lieuw A Sie sprak als volgt:

Beste oom Max, familieleden, dames en heren,

De president hecht veel waarde aan de jaarlijkse traditie om personen, die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving, in het zonnetje te zetten.

Ons land heeft mensen nodig die hun kennis, ervaring en andere vaardigheden willen aanwenden in het belang van de Surinaamse samenleving. Vaak handelen deze mensen in stilte en is het altijd een mooi gebaar als zij door anderen worden voorgedragen voor deze staatseer.

Het is aan mij de eer om namens de president van de Republiek Suriname deze hoge onderscheiding Ere-orde van de Gele Ster aan de heer Sordam (oom Max) uit te reiken voor de erkenning van zijn verdiensten. Oom Max heeft Suriname onvoorwaardelijk door dik en dun gesteund. Hij is kritisch waar nodig, maar ook positief ondersteunend waar dat moet.

Hij is een Surinamer in hart en nieren en zijn Surinaamse identiteit heeft hij nooit veronachtzaamd. Oom Max staat voor wat hij zegt en probeert ook anderen door middel van dialoog te overtuigen. Oom Max, u verdient als geen ander deze onderscheiding en daarom wil ik u namens de regering van de Republiek Suriname danken voor alles wat u de afgelopen jaren hebt gedaan om Suriname in een positief daglicht te plaatsen.

Ik dank u voor de ondersteuning en adviezen, die ik van u heb mogen krijgen de afgelopen jaren.

Ik feliciteer u van harte met deze onderscheiding.

 

on 18.12.2016 at 12:18
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter