blog | werkgroep caraïbische letteren

Maurits Hassankhan houdt 7de Van Lier-lezing

*** De lezing wordt online gegeven, klik hier ***

Op 4 februari 2022 houdt Dr Maurits Hassankhan de zevende Rudolf van Lier-lezing, getiteld Suriname van een plurale naar een multiculturele samenleving. Referenten zullen zijn Dr Ellen Neslo en Dr Paul Tjon Sie Fat.

Uitnodiging Rudolf van Lier Lezing

Dr Maurits Hassankhan

De Werkgroep Caraïbische Letteren nodigt u uit voor het bijwonen van de Rudolf van Lier Lezing. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 4 februari 2022 in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden. Het fysiek doorgaan van deze lezing is onder voorbehoud. Coronamaatregelen kunnen ons noodzaken om voor een online alternatief te kiezen.


Programma
19.00 uur Inloop
19.30 uur Welkomstwoord namens de Werkgroep Caraïbische Letteren door Dr Peter Meel
19.40 uur Rudolf van Lier Lezing, getiteld Suriname van een plurale naar een multiculturele samenleving. Een reflectie op de ontwikkeling van de Surinaamse multi-etnische en multiculturele samenleving van 1945 tot 2020, uitgesproken door Dr Maurits Hassankhan
20.20 uur Reactie door referenten D. Ellen Neslo (onderzoeker bij het Instituut Cultuurgeschiedenis van de Universiteit Utrecht) en Dr Paul Tjon Sie Fat (onafhankelijk onderzoeker)
20.35 uur Discussie met de zaal
21.50 uur Sluiting

Het programma begint om 19.30 uur precies.


De tweejaarlijkse Rudolf van Lier Lezing wordt georganiseerd door de Werkgroep Caraïbische Letteren. R.A.J. van Lier was van 1949 tot 1980 buitengewoon hoogleraar in de sociologie en cultuurkunde van Suriname, de Nederlandse Antillen en het Caraïbisch gebied aan de (Rijks)Universiteit Leiden.

Maurits Hassankhan is als docent geschiedenis verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Als onderzoeker heeft hij zich toegelegd op de bestudering van de politieke geschiedenis van Suriname en etnische relaties na 1945 en op de geschiedenis van de Hindostaanse migratie naar Suriname vanuit het perspectief van contractarbeid en diasporavorming. Hassankhan was namens de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) lid van de Nationale Assemblee van Suriname (2000-2005) en minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Venetiaan-III (2005-2010).

Indien u de lezing wenst bij te wonen, kunt u zich tot 28 januari 2022 aanmelden via deze aanmeldlink. U kunt maximaal twee mensen aanmelden. Vragen kunt u aan ons richten via: vanlierlezing@hum.leidenuniv.nl.

Locatie
De lezing zal (onder voorbehoud) plaatsvinden in het Lipsiusgebouw van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, zaal 019 (begane grond), Cleveringaplaats 1 te Leiden. Routeinformatie vindt u hier.
Wij hopen u op 4 februari te mogen begroeten!

Met vriendelijke groeten,


Peter Meel
Werkgroep Caraïbische Letteren
https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter