blog | werkgroep caraïbische letteren

Matuariërs roken vredespijp

door Gilliamo Orban

PARAMARIBO – Granman Lesley Valentijn en de actiegroep van de Matawai praten met elkaar om de twist tussen hen te beslechten. De actiegroep beschuldigde het grootopperhoofd en andere traditionele gezagsdragers er eerder van dat zij de opbrengst van houtkap en goudwinning “ten eigen bate gebruiken”.

 

Erwin de Vries. Vlaandern en Wallonië roken de vredespijp.

Volgens de actiegroep is dat geld bestemd voor projecten die de gemeenschap moeten voorzien van onder meer permanente stroom en schoon drinkwater. “Er is wederzijds respect en er zijn geen spanningen tijdens de gesprekken. De oplossing is in zicht”, zegt Djoelin Valentijn, trekker van de actiegroep, tegen de Ware Tijd.

Hij wil verder nog niets zeggen over de inhoud van de gesprekken. Wanneer partijen op één lijn zijn, zullen ze met een gezamenlijke verklaring naar buiten komen. Djoelin Valentijn zegt dat de actiegroep op verzoek van de granman is ingegaan op de uitnodiging. Een eerdere poging om te praten was van de tafel geveegd door de actiegroep.

[uit de Ware Tijd, 30/04/2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter