blog | werkgroep caraïbische letteren

Margot Dijkgraaf nieuwe directeur Boekmanstichting/ Maaike Ambags nieuwe directeur SPUI25

Margot Dijkgraaf wordt met ingang van 1 juni 2014 directeur van de Boekmanstichting, kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid. Zij volgt Cas Smithuijsen op, die de stichting sinds 1986 heeft geleid en met pensioen gaat.

Zeven jaar geleden startte Dijkgraaf (53) met het Academisch-cultureel centrum SPUI25, dat zij als directeur uitbouwde tot een levendig en drukbezocht podium in de hoofdstad.

Zij vervult vele jury- en bestuursfuncties in het culturele veld en is sinds kort intendant bij de Nederlandse Ambassade in Parijs. Ze is literatuurcriticus bij NRC Handelsblad en publiceerde boeken over onder andere Franse en Europese literatuur. Dit voorjaar verschijnt haar boek over Hella S. Haasse.

Cas Smithuijsen neemt op 6 juni 2014 afscheid van de stichting. Hij zal op die dag de vierde Boekmanlezing uitspreken in het BIMhuis te Amsterdam, als onderdeel van het Holland Festival 2014. De lezing, door hem ingesteld in 1989 om het gedachtegoed van Emanuel Boekman (1889-1940) als grondlegger van het moderne kunstbeleid in ere te houden, werd eerder door Johan Polak, Jan Bank en Carolien Gehrels gehouden.

Maaike Ambags nieuwe directeur SPUI25

Maaike Ambags-van der Meulen treedt per 1 juni 2014 aan als directeur van SPUI25, het academisch-cultureel centrum van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze volgt daarmee Margot Dijkgraaf op, die directeur van de Boekmanstichting wordt.

De directeur van SPUI25 draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Zij geeft leiding aan een klein team dat zorgdraagt voor de uitvoering van de activiteiten. Ambags was al directeur van de Amsterdamse Academische Club van de UvA. Zij combineert haar directeurschap van SPUI25 met een kleine aanstelling bij de Academische Club. Inhoudelijk en organisatorisch blijven SPUI25 en de Academische Club autonoom.

Het dagelijks bestuur van SPUI25, dat bestaat uit José van Dijck, Maarten Asscher en Gerard Nijsten, is verheugd over de benoeming van Ambags. ‘We hebben veel vertrouwen in de wervende en enthousiasmerende kwaliteiten van de nieuwe directeur’, licht voorzitter Van Dijck toe.

Ambags: ‘SPUI25 verbindt zeer succesvol de UvA met de culturele wereld. Ik vind het een eer om het centrum te mogen gaan leiden en kijk hier dan ook erg naar uit.’

Over Maaike Ambags

Maaike Ambags-van der Meulen (1976) studeerde Cultuur- en wetenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht. Na werkzaam te zijn geweest op de binnenlandredactie van het NOS Journaal was zij (commercieel) directeur van Enof communicatiegroep. In 2011 werd zij benoemd tot directeur van de Amsterdamse Academische Club van de UvA.

Over SPUI25

SPUI25 is een academisch-cultureel centrum van de gezamenlijke faculteiten van de UvA in samenwerking met de KNAW, NWO, Athenaeum Boekhandel, Uitgeverij De Bezige Bij, en de Amsterdamse Universiteitsvereniging. Per jaar organiseert SPUI25 circa 250 bijeenkomsten (lezingen en debatten) die samen zo’n 20.000 bezoekers trekken. Behalve op de vaste locatie aan het Spui in Amsterdam, programmeert SPUI25 ook bijeenkomsten elders in Amsterdam.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter