blog | werkgroep caraïbische letteren

Marcel Meyer krijgt erkenning van Waterforum Suriname

Waterforum Suriname heeft de eerste Career Water Award uitgereikt aan Ir. Marcel Meyer. Hij kreeg deze erkenning voor zijn 50-jarige carrière in de weg- en waterbouwkunde van Suriname en daarbuiten. Voorzitter Manodj Hindori reikte de award uit bij de viering van het eerste lustrum van Waterforum op 12 december.

 

Waterforum heeft awards uitgereikt aan Marcel Meyer, Rachel Legiman, Gabrielle Liesdek en Joanne Perk. Rechts, voorzitter Manodj Hindori.

Meyer is in 1962 met een rijksbeurs civiele techniek gaan studeren aan de Technische Hogeschool Delft. Na zijn studie keerde hij in 1968 terug naar Suriname, waar hij bij het ingenieursbureau Sunecon zijn carrière begon. Als hoofdverantwoordelijke van Sunecon heeft hij een groot aantal watergerelateerde projecten uitgevoerd. Enkele grote projecten waar hij leiding aan gaf zijn de stedelijke ontwatering van Groot Paramaribo, riolering van Paramaribo Zuid, inpoldering van gebieden langs de kust, aanleggen van irrigatie- en drainagekanalen in Nickerie, constructie van pompgemalen, aanleggen van dijken en ontwerpen van drinkwatervoorzieningen in rurale gebieden. Veel van deze werken heeft hij samen met zijn studievriend George Soerjoesing uitgevoerd.

Daarnaast was Meyer betrokken bij omvangrijke studies in consortiumverband met lokale en buitenlandse ingenieursbureaus. Hierbij kan genoemd worden het Stondansieproject, het masterplan drinkwatervoorziening, ontwatering van de weg Moengo-Albina en de regeneratie van de kustgebieden ten noorden van de weg Burnside-Wageningen. Bescherming van het milieu was altijd belangrijk voor Meyer. Mede door zijn waterbouwkundige werken zijn grote delen van het Surinaamse kustgebied behouden gebleven.

Meyer is jarenlang vaste docent geweest op de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waar hij de technische vakken in de infrastructuur verzorgde. In 2015 heeft hij met Hillebrand Ehrenburg het boek Bouwen aan de Wilde Kust uitgegeven, dat gaat over de geschiedenis van de civiele infrastructuur van Suriname tot 1945.

Op grond van zijn imposante carrière en zijn grote bijdrage aan de professionalisering van de watersector in Suriname gedurende vijftig jaren heeft het Waterforum met gepaste trots besloten de eerste career water award toe te kennen aan Ir. Marcel Meyer.

Student Water Award
Naast de career water award heeft het Waterforum bij het vijfjarig bestaan ook de jaarlijkse Tsai-Meu-Chong Student Water Award uitgereikt. De eerste plaats was voor de studenten Gabrielle Liesdek, Cashmierra Kartodikromo en Nadeem Nanhay Khan met hun afstudeeronderzoek naar de huidige waterkwaliteit in de estuariene zone van de Saramacca rivier. Met haar onderzoek naar drinkwater in dorpen in Sipaliwini is Joanne Perk op de tweede plaats geëindigd. Op de derde plaats eindigde Rachel Legiman voor haar onderzoek naar civieltechnische constructies ten behoeve van het duurzaam opwekken van energie voor Villapark Babunhol. Alle winnaars kregen een cheque aangeboden door Fatum Verzekeringsmaatschappij. Het Waterforum wil met deze award studenten stimuleren om zich te verdiepen in integraal en duurzaam waterbeheer.

Voorzitter Hindori memoreerde de vele projecten en partnerschappen van het Waterforum in de afgelopen vijf jaren. Hij is er trots op dat het Waterforum gestadig zijn plek heeft weten te verwerven in de waterwereld. Het Waterforum wordt gezien als een bron van kennis over water en als een organisatie die waakt dat duurzaam waterbeheer op de nationale agenda wordt geplaatst. Hindori stelt dat het waterbeleid van Suriname nog erg versnipperd is, maar hij is optimistisch dat met de vereende krachten van alle partners het doel van duurzaam waterbeheer in kan worden bereikt.

[van Starnieuws, 14 december 2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter