blog | werkgroep caraïbische letteren

Marcel de Bruin (René de Rooy) – Dagorder

Geef dit land toch niet over
Wij zijn nog niet
Allen dood
Al lijkt het bijwijlen somber
Ons hart blijft heroïsch
En groot
Geef het niet over
Verman u!
Bezie het beminde bezit
Het erfdeel van onze vaderen
Is dit
Zij en ik de felle
Rebellen
Wij zwaaien geen
Witte vlag
Maar verbeiden
Hardnekkig, verbeten
De trotse bloedeigen dag
Geef het niet over
Sta recht!
Kerf uit uw wonden de etter
En vecht.

[Uit: Moetete, nr. 1, 1 juli 1968, p. 9.]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter